Dataleveransmall

Här finns dataleveransmallar som ska användas för rapportering av data till datavärden. Använd alltid senaste version, dvs de som ligger här.

För alla undersökningar där biologiska mätdata samlats in ska Dataleveransmall HBM användas.

För övriga datainsamlingar (personburen exponering, lufthalter, livsmedelshalter, etc) ska Dataleveransmall övrigt användas.