Kontakt och vanliga frågor om programmet En Frisk Skolstart

Frågor och svar om familjestödsprogrammet En Frisk Skolstart och kontaktuppgifter till ansvariga för programmet.

En bild av ett anteckningsblock och en person som håller i en penna, tillsammans med flera frågetecken.
Foto: Olya Kobruseva via Pexels.

Kontakta oss

Har du frågor om En Frisk Skolstart eller forskningsstudien IMPROVE är du välkommen att kontakta oss på enfriskskolstart.gph@ki.se

Vanliga frågor om En Frisk Skolstart

Hur vet ni att programmet fungerar?

En Frisk Skolstart har testats tre gånger tidigare (2011, 2013 och 2019) med totalt 41 skolor och 1000 familjer och utvärderats avseende matvanor, fysisk aktivitet och viktutveckling i kontrollerade studier.

Utvärderingen visade att effekten av programmet var att barnen åt och drack mer hälsosamt (mindre läsk, godis, glass, kakor, mer grönsaker) och rörde sig mer under och efter skoltid jämfört med kontrollskolorna.

Hur kommer det sig att programmet riktas det mig som förälder?

Du som förälder är allra viktigast för ditt barn! Barn gör som föräldrar gör, det märker man lätt som förälder. Alla föräldrar vill att deras barn ska må bra, men det är svårt att veta vad som är bäst i alla situationer, eller att göra på ett sätt man är nöjd med när man är trött, stressad, eller har mycket att göra.

I En Frisk Skolstart har du chansen att få mer kunskap och  vanor som är hälsosamma och enkla sätt att hantera de knepiga situationerna i vardagen. De föräldrar och skolpersonal som tidigare har varit med i En Frisk Skolstart har haft en positiv erfarenhet av programmet och känt sig stärkta i sin roll gentemot barnet. 

Måste man delta i En Frisk Skolstart?

Ja, om ditt barn går på en kommunal skola i antingen Huddinge eller Sigtuna kommun. Eftersom dessa två kommuner har bestämt att de ska jobba enligt En Frisk Skolstart i (nästan) alla kommunala skolor från och med höstterminen 2021 blir programmet rutinverksamhet och något som alla familjer tar del av.

I samband med det nya arbetssättet genomförs en forskningsstudie som har titeln IMPROVE. IMPROVE studien ska undersöka hur man bäst inför En Frisk Skolstart i kommunens skolor. Att som föräldrar delta i datainsamlingen i studien är däremot helt frivilligt. Läs mer om studien IMPROVE.

Hur kommer det sig att vi ska ändra vanorna hemma, barnen är ju mycket i skolan?

Det är viktigt att skapa bra vanor tidigt, och vanor skapas hemma. Forskningen visar även att barn i yngre åldrar rör sig ganska mycket i skolan och att skolmaten de äter håller en bra kvalitet men att barn rör sig mindre när de är hemma, till exempel på helgen. Det är också hemma och på fritiden som barn har tillgång till mat och dryck som innehåller lite näring men mycket socker som läsk, godis, bullar, glass eller annat som kroppen inte mår bra av i stora mängder. Det är därför vanorna hemma och föräldrarnas ansvar spelar stor roll.

Av vilken anledning ska jag vara med i studien IMPROVE?

Genom att vara med i studien IMPROVE kopplad till En Frisk Skolstart och delta i datainsamlingen bidrar du till utvecklingen av ny kunskap om arbetssättet och till att fler kan få nytta av programmet i framtiden.

Att forska på barns hälsa och välmående är viktigt, inte bara för ditt barn men även för kommande generationer.

Kontaktuppgifter till ansvariga:

Liselotte Schäfer Elinder

Professor, adjungerad
Schäfer Elinder
K9 Global folkhälsa