Tema: Smärta

This page in English

Idag finns inga bra mediciner mot kronisk värk. I väntan på fungerande läkemedel har forskningen även intresserat sig för hur patienter bättre ska kunna hantera sin smärta. Läs mer i vårt tema om smärta. 

Finns det sjukdomar som inte finns?

Theodor och Tyra på spaning. 

Följ Theodor Kjellingland, 13 år, och Tyra Sekamate, 12 år, till Karolinska Institutet och träffa olika forskare.