Skip to main content

Tema: Smärta

Idag finns inga bra mediciner mot kronisk värk. I väntan på fungerande läkemedel har forskningen även intresserat sig för hur patienter bättre ska kunna hantera sin smärta. Läs mer i vårt tema om smärta. 

Några av våra professorer inom området

2019-05-09