Bild på eldsflammor

Tema: Smärta

Idag finns inga bra mediciner mot kronisk värk. I väntan på fungerande läkemedel har forskningen även intresserat sig för hur patienter bättre ska kunna hantera sin smärta. Läs mer i vårt tema om smärta. 

Nyheter från KI om smärta