Viktiga genombrott inom smärtforskningen

Vetenskapen har försökt förstå sig på smärta sedan 1600-talet. Först de senaste 30 åren har hjärnans och psykologins roll för smärta börjat utforskas på allvar.

Distressed woman
Foto: LKR

1664 Filosofen René Descartes beskriver smärta som en förnimmelse som förmedlas via nerver till hjärnan.

1864 Undersökningar av soldater i amerikanska inbördeskriget visar att nervskador ger upphov till en särskild sorts smärta.

1906 Sir Charles Sherrington beskriver neurologin bakom omedvetna reflexer, exempelvis när vi drar handen från en varm platta innan vi känner någon smärta.

1939 Yngve Zotterman vid Karolinska Institutet demonstrerar att smärta färdas i särskilda nervbanor.

1953 Forskare upptäcker att neurotransmittorn substans P förmedlar impulser från perifera smärtnerver till centrala nervsystemet.

1969 Forskare visar att smärta kan lindras genom elektrisk stimulering av hjärnstammen.

1972 Smärthämmande opioider visas binda till receptorer i hjärnan.

1975 Det står klart att kroppen producerar egna opioider.

1970-1980 Specialiserade receptorer, eller nociceptorer, som registrerar olika smärttyper - extrem temperatur, mekanisk och kemisk påverkan - upptäcks. I ryggmärgen upptäcks specialiserade smärtnerver.

1980-2000 Receptorer som reagerar på extrem temperatur, inflammatorisk, mekanisk eller kemisk påverkan klonas och beskrivs. Forskare upptäcker hur smärtsignaler förstärks på vägen till hjärnan genom sensitisering i smärtnervbanorna. Med PET och fMRI blir det möjligt att beskriva hjärnans funktionella nätverk för smärta och placebo.

Artikeln publicerades första gången i Medicinsk Vetenskap nr 2 2011.

Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2021

OD
Innehållsgranskare:
Ola Danielsson
2023-02-08