Bättre tandhälsa hos äldre leder till mer karies

Karies hos äldre är ett växande problem. Paradoxalt nog beror försämringen på att tandhälsan hos äldre har blivit bättre.

Illustration. Jens Magnusson

Text: Fredrik Hedlund, först publicerad i Medicinsk Vetenskap nr 4/2019.

– En 80-åring idag har över 20 egna tänder i munnen. Man behöver inte gå tillbaka mer än 20 år i tiden så såg det annorlunda ut, säger Gunilla Sandborgh Englund, professor vid institutionen för odontologi, Karolinska Institutet och sedan 2015 föreståndare för Akademiskt centrum för äldretandvård.

Hon berättar att den förbättrade tandhälsan hos äldre snabbt har förändrat situationen ute i hemtjänsten, på vårdhem och på äldreboenden.

– Historiskt var det vanligt med avtagbara tandproteser vilket gjorde det enkelt för personalen att sköta hygienen på de boende. Idag är det väldigt sällsynt, säger hon.

Det gör att den dagliga munvården kräver mer tid och kunskap än tidigare. Enligt Gunilla Sandborgh Englund fungerar det för det mesta så länge den äldre är någorlunda frisk och kan sköta om sin munhygien själv.

Allmäntillståndet försämras

Gunilla Sandborg. Photo: Jörgen Jönsson
Gunilla Sandborgh Englund. Foto: Jörgen Jönsson

Men när den äldre drabbas av någon sjukdom som gör att allmäntillståndet försämras kan det snabbt leda till en försämrad munhälsa. Det kan handla om en bruten lårbenshals, en kognitiv försämring på grund av demens eller bara åldern som tar ut sin rätt, det är i den sköra fasen som det händer saker.

– Det kan gå fort från att ha ett välfungerande bett till att det är flera kariesangrepp och då ofta på rotytorna. Rotytan är nämligen mer mottaglig för karies eftersom den inte är täckt av emalj, säger hon.

Hon menar att personal inom hemtjänst, sjukvård och omvårdnad har en nyckelroll i arbetet med att upprätthålla en god munvård hos de äldre, men oroas samtidigt av den resurskonflikt som uppstår.

– Vi måste utbilda personalen och se till att de verkligen utför munvård på de äldre, men det är svårt, det tar tid i deras arbete, säger Gunilla Sandborgh Englund. 

Cecilia Odlind
2023-12-20