Rädsla för tandvård ger sämre tandhälsa

Ungefär var femte vuxen svensk anger att de upplever någon form av ångest inför tandläkarbesök. Många klarar dock av att hantera sin rädsla någorlunda. Men för den andel som har den svåraste rädslan kan konsekvenserna bli allvarliga.

Illustration. Jens Magnusson

– Man beräknar att mellan fyra och fem procent av befolkningen har en så kraftig ångest, eller fobisk rädsla, att de undviker tandläkarbesök trots att de har behov av att gå till tandläkaren, säger Robert Schibbye, utbildad psykolog och forskarstuderande vid institutionen för odontologi, Karolinska Institutet.

Han berättar att så svår tandvårdsrädsla nästan alltid uppstår på grund av tidigare negativa erfarenheter från tandvård eller sjukvård. Problemet är att ett undvikande av tandvård lätt leder till vad som kallas tandvårdsrädslans onda spiral.

– När man väl kommer till tandläkaren är problemen ofta så stora att behandlingen blir obehaglig vilket ger nya jobbiga upplevelser som i sin tur befäster tandvårdsrädslan. Man fastnar i en spiral av negativa erfarenheter och undvikande på grund av rädslan, säger han.

Det största hälsomässiga problemet med tandvårdsrädsla är vad undvikandet av tandvård kan leda till.

Robert Schibbye. Photo: Privat
Robert Schibbye. Foto: Privat

– Rädsla kan vi alla känna igen oss i och det är naturligt att man undviker det man är rädd för. Undviker man exempelvis spindlar och ormar så kan det bli jobbigt i stunden eller att man missar sociala aktiviteter, men undviker man tandvården så får man ju problem med tänderna och hälsan. Man kan inte få den vård man behöver, säger Robert Schibbye.

Därför är det viktigt att kunna behandla och bota rädslan. Och det går att göra. Kognitiv beteendeterapi, eller KBT, har visat sig vara effektivt.

– Tandvårdsrädsla klassificeras som en så kallad specifik fobi och vid sådana är det bara KBT som har en bevisad effekt. Det har ett starkt stöd i forskningen, säger Robert Schibbye.

Ett problem är dock tillgången till behandlingen som beror på att utbildad personal är en bristvara. Därför har Robert Schibbye och hans kollegor startat en internet-behandling av tandvårdsrädsla för barn och ungdomar mellan 8 och 15 år.

– Internet-KBT ökar tillgängligheten för en bevisat effektiv behandling. På det här viset kan ju fler bli hjälpta, säger han.

De genomför just nu en randomiserad, kontrollerad studie av behandlingen för att se hur bra det fungerar. I en tidigare genomförd öppen studie kunde de se att sex av tio klarade av att ta en injektion i munnen, som de inte hade klarat av tidigare och fler än hälften blev av med sin diagnos specifik fobi.

En intressant effekt av att bryta den negativa spiralen av dåliga erfarenheter i tandläkarstolen är att patienterna sedan fortsätter att förbättras av sig själva.

– Det vi ser är att det sker en ytterligare förbättring efter behandlingens slut. Ett år efter den öppna studien ser vi att deltagarna fortsätter att förbättras. De går till tandvården och får nu positiva upplevelser och då blir rädslan mindre. Målet är en livslång god relation till tandvården, säger Robert Schibbye. 

Text: Fredrik Hedlund, först publicerad i Medicinsk Vetenskap nr 4/2019.

OD
Innehållsgranskare:
Ola Danielsson
2023-06-07