Om Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning

Vision och verksamhetsidé

CIFU - Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning, ska vara ett ledande nationellt och internationellt forsknings- och utbildningscentrum inom idrottsmedicin och idrottsskador. Forskningen ska leda till bästa möjliga behandling och prevention av idrottsskador för att på så sätt stödja idrottsrörelsen och den enskilde idrottsutövaren och därmed ge ett betydelsefullt bidrag till utvecklingen av hälso- och sjukvården i samhället.

Verksamhetsplan 2020-2023

Organisation och tillhörighet

CIFU är ett av KI godkänt idrottsmedicinskt nätverk. CIFU arbetar tvärprofessionellt och har en styrgrupp som består av representanter från Capio Artro Clinic, Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Ordförande i styrgruppen är Joanna Kvist.
CIFU är lokaliserad till Capio Artro Clinic på Sophiahemmet.

Den idrottsmedicinska forskningen vid CIFU som har anknytning till KI tillhör organisatoriskt Institutionen för Molekylär medicin och kirurgi (MMK) och är där en självständig forskargrupp.

Styrgrupp

 

Joanna Kvist

Joanna Kvist är professor i fysioterapi vid Linköpings universitet. Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV).
Gästprofessor på KI, MMK. Ordförande i CIFUs styrgrupp.

Per-Mats Janarv

Docent Per-Mats Janarv är verksamhetschef vid CIFU och forskningsgruppsledare för idrottsskadeforskningen vid MMK. Han arbetar som barnortoped vid Capio Artro Clinic och disputerade 2000 på avhandlingen "ACL injuries in children". Hans forskningsinriktning har fortsatt att vara knäskador hos barn och ungdomar.

Per Renström

Per Renström blev leg. läkare 1972. Per har tjänstgjort vid ortoped-kirurgiska kliniken, Sahlgrenska universitetsjukhuset 1973-1988, vid University of Vermont, Burlington, Vermont, USA 1988-1997 och därefter vid Karolinska universitetsjukhuset 1997-2007. Utnämndes till professor i idrottsmedicin vid Karolinska Institutet, Stockholm 1997 och som sådan handlett ett stort antal studenter fram till doktorsavhandling. Sedan 2007 är Per professor emeritus.

Suzanne Werner

Bakgrund som gymnastikdirektör (GIH, Stockholm), sjukgymnast (Lunds universitet) och vårdlärarexamen (Uppsala universitet). Professor i idrottsmedicinsk rehabilitering (Karolinska Institutet), handlett ett 15-tal studenter till doktorsexamen. Hennes forskningsfält spänner över olika områden inom idrottsmedicin avseende behandling vid idrottsrelaterade skador, riskfaktorer för skada samt skadeprevention. Knäskador och knäproblem hör till majoriteten av hennes publikationer följt av sen- och muskelskador. I fokus för hennes forskningsintresse står också vikten av att välja tillförlitliga och idrottsspecifika utvärderingsmetoder.

Björn Engström

Björn Engström, docent och överläkare på Capio Artro Clinic där han arbetar med idrottsrelaterade ortopediska skador speciellt då korsbandsskador, skuldrans ligament och rotatorcuffskador - där kirurgin oftast utförs med artroskopisk teknik. Undervisar även i dessa ämnen. Disputerade1993 på avhandlingen "Treatment of anterior cruciate ligament defiency - with special emphasis on soccer injuries". Är förbundsläkare i golfförbundet och golflandslaget.

Magnus Forssblad

Specialist i ortopedisk kirurgi, Docent. Arbetar på Ortopedi Stockholm med framför allt knäskador. Registeransvarig för svenska korsbandsregistret. Tidigare lagläkare IF Brommapojkarna, Djurgården IF, Pojklandslag Fotboll 1990–1994, U21 Fotboll 1994–1998 och A-landslag fotboll 1998-2011. Ordförande Medicinska kommittén Svenska Fotbollförbundet, ledamot i UEFA’s och FIFA’s medicinska kommitté, Ordförande i medlemskommittén ACL Study Group och ledamot av ”Board of directors - Member at large” ISAKOS (Internationella ortopedorganisationer). Ledamot i Dopingnämnden.

Christina Mikkelsen

Leg. fysioterapeut Christina Mikkelsen disputerade 2006 på ämnet rehabilitering efter främre korsbandsskador; "Rehabilitation following bone-patellar tendon-bone graft ACL reconstruction". Hennes fortsatta forskningsinriktning har varit rehabilitering och utvärdering efter kirurgi i knäleden. Hon har efter disputation varit handledare för ett flertal magister- och masterarbeten i fysioterapi och är ansvarig för CIFU:s kursverksamhet vid KI.

Anders Stålman

Specialist i ortopedisk kirurgi. Överläkare på Capio Artro Clinic. Har ett stort intresset för idrottsmedicin, idrottsskador och artroskopisk kirurgi. Bedriver forskningsprojekt
fr a kring korsbandsskador i knäled men även avseende höftledsproblematik.

Toni Arndt

Professor i idrott med inriktning rörelselära och docent i biomekanik på Gymnastik och idrottshögskolan – GIH, enheten Prestation och träning. Är även anställd som universitetslektor i biomekanik och programdirektor på Podiatriprogrammet på Karolinska Institutet.
Forskningsintressen: Utforskning av icke-uniform töjning och belastning i hälsenan och utveckling av metoder för att mäta detta. Kraftöverförning mellan muskel och sena och dess påverkan på idrottskador och idrottsprestation. Fotens biomekanik, med särskild inriktning på intern rörelse mellan fotsegment och hur denna påverkas av skor. Muskel- och senfunktion i cykling.
 

Örjan Ekblom

Docent vid Gymnastik och idrottshögskolan – GIH. Han arbetar med experimentella studier av hur fystisk aktivitet kan påverka kardiometabol hälsa, kognition och mående.

 

De som arbetar här

 

Per-Mats Janarv

Docent Per-Mats Janarv är verksamhetschef vid CIFU och forskningsgruppsledare för idrottskadeforskningen vid MMK. Han arbetar som barnortoped vid Capio Artro Clinic och disputerade 2000 på avhandlingen "ACL injuries in children". Hans forskningsinriktning har fortsatt att vara knäskador hos barn och ungdomar.

Björn Engström

Björn Engström, docent och överläkare på Capio Artro Clinic där han arbetar med idrottsrelaterade ortopediska skador speciellt då korsbandsskador, skuldrans ligament och rotatorcuffskador - där kirurgin oftast utförs med artroskopisk teknik. Undervisar även i dessa ämnen. Disputerade1993 på avhandlingen "Treatment of anterior cruciate ligament defiency - with special emphasis on soccer injuries". Är förbundsläkare i golfförbundet och golflandslaget.

Christina Mikkelsen

Leg. fysioterapeut Christina Mikkelsen disputerade 2006 på ämnet rehabilitering efter främre korsbandsskador; "Rehabilitation following bone-patellar tendon-bone graft ACL reconstruction". Hennes fortsatta forskningsinriktning har varit rehabilitering och utvärdering efter kirurgi i knäleden. Hon har efter disputation varit handledare för ett flertal magister- och masterarbeten i fysioterapi och är ansvarig för CIFU:s kursverksamhet vid KI.

Anna Pappas

Anna Pappas är administrativt ansvarig vid CIFU och det är till henne du kan vända dig för kursfrågor, webbfrågor, frågor om pågående forskningsprojekt och andra frågor om CIFU.
Hon är även ansvarig koordinator på Svenska Korsbandsregistret och digital koordinator på Capio Artro Clinic.