Nationellt nätverk Korsbandsskador

I Sverige har vi en lång tradition av forskning relaterade till främre korsbandsskador, med flera internationellt framstående forskargrupper spridda över landet. I ett försök att ena den kunskapen och erfarenheten bildades det "Nationella nätverket för forskning kring korsbandsskador" under våren 2021.

Anatomisk modell korsband
Knee Acl Foto: Michaela Barkensjö

Syftet med nätverket är att förbli internationellt ledande inom korsbandsforskning och vidare utvecklas inom forskningsfältet. Nätverket kommer att ge möjlighet att presentera och diskutera pågående forskning, behov av framtida forskning och eventuellt planera gemensam nationell forskning.
Det kommer att öka kontaktytorna och därmed möjliggöra spridning av korsbandsforskning och öka samarbetet mellan olika forskargrupper i Sverige. Bra möjligheter öppnas för doktorander att nätverka, identifiera gemensamma behov, skapa enhetlighet i datainsamling, ta fram nationella riktlinjer etc.

Styrgrupp: Magnus Forssblad, Anders Stålman, Christina Mikkelsen, Joanna Kvist, Björn Barenius, Eric Senorski, Eva Ageberg, Markus Walden, Charlotte Häger, Anne Fältström, Håkan Gauffin, Thorkell Snabjörnsson.

Kontaktperson Joanna Kvist

Bli gärna medlem - Alla som är intresserade av forskning inom främre korsbandsskador.

 

Anna Pappas
2023-09-11