Om PET-labbet

PET-labbet vid Karolinska Institutet har legat i frontlinjen när det gäller utvecklingen av nya spårämnen för avbildning av hjärnfunktionen i nästan 40 års tid.

Idag drivs verksamheten inom Centrum för psykiatriforskning (CPF), som är ett samarbete mellan institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.

Syftet med PET-verksamheten vid CPF är att utveckla nya biomarkörer för diagnos och behandling av neurodegenerativa och psykiatriska sjukdomar. Forskningen drivs av forskargrupper vid CPF/KI, ofta i samarbete med läkemedelsindustrin.

Vanliga forskningsområden

Psykiatri: psykos/schizofreni, depression, autismspektrumtillstånd

Neurologi: Parkinsons sjukdom, Huntingtons sjukdom

Geriatrik: Alzheimers sjukdom

I många projekt är det nödvändigt med PET-undersökningar även av friska försökspersoner för att kunna jämföra resultaten. Ofta behövs försökspersoner i samma åldersgrupp och kön, ibland även med liknande bakgrund och utbildningsnivå, som de patienter som ingår i studien.

Våra forskargrupper

Grupp Christer Halldin/Lars Farde

Grupp Simon Cervenka

Grupp Johan Lundberg

Grupp Andrea Varrone

Ann Hagerborn
2024-02-02