PET, Centrum för psykiatriforskning

Forskningsperson i PET-studier

Positronemissionstomografi (PET) är en bildteknik som används för att studera processer och funktion av olika organ och områden i kroppen. Vid Centrum för psykiatriforskning används PET för att studera psykiatriska och neurologiska sjukdomar som till exempel depression, psykos och Parkinsons sjukdom. I många forskningsprojekt är det nödvändigt med PET-undersökningar även av friska forskningspersoner för att kunna jämföra resultaten.

För dig som vill veta mer