Om PET-tekniken

Positronemissionstomografi (PET) är en bildteknik som används för att studera processer och funktion av olika organ och områden i kroppen.

Genom att injicera mycket små mängder av en radioaktivt märkt biologisk substans, till exempel en aminosyra, glukos eller ett läkemedel, kan forskarna följa hur substansen fördelas och binder till olika områden. PET-kameran kan sedan omvandla den registrerade informationen till bilder.

Ett collage med PET-bilder
Collage PET-bilder Foto: Andrea Varrone

PET steg för steg

  • Det svagt radioaktiva ämnet tillverkas i en maskin som kallas cyklotron.
  • I radiokemilabbet byggs sedan det radioaktiva ämnet in i det biologiska spårämnet, som i små mängder är helt ofarligt.
  • Efter en kvalitetskontroll injiceras spårämnet – som nu alltså har en radioaktiv märkning – i ett ytligt blodkärl.
  • PET-kameran mäter fördelningen av den svaga radioaktiviteten i en kroppsdel.
  • Bilderna från PET-kameran visar var spårämnet binder.
Ann Hagerborn
2024-02-02