Lars Farde/Christer Halldin forskargrupp

This page in English

PET

PET står för Positron Emission Tomography och är en undersökningsmetod som visar den kemiska ämnesomsättningen och funktionen i organ eller i vävnadselement.

Möjligheten att överlagra bilden s.k. bildfusion mellan MR-bild och PET-bild gör att man både får anatomisk lägesinformation och information om själva ämnesomsättningen.

Med PET-metoden kan skillnader ses i vävnadens ämnesomsättning, funktion och cirkulation. Diagnoser kan ställas tidigare än med andra metoder som DT och MR. PET-metoden visar spridningen av maligna tumörer och metastaser. Epilepsi som inte kan behandlas med läkemedel kan istället behandlas kirurgiskt. PET-undersökningen kan ganska precist avgränsa regionen som ska behandlas. Under en PET-undersökning kan områden som de parietala och temporala lobernas ämnesomsättning studeras exempelvis vid Alzheimers. PET-undersökningen kan avbilda blockerade eller förträngda kärl. Metoden kan visa på områden med t ex förhöjt eller onormalt blodflöde.

Forskningsprojekt

  • Genetisk reglering av markörer för dopamin- och serotoninsystemen, med användning av både tvillingkonstruktioner och studier av den roll som specifika genetiska polymorfismer har.
  • Neuroinflammationens roll både vid schizofreni och vid samspelet mellan genetik, hjärnneurotransmission och psykotiska symptom.
  • Ålderns och könets effekter på hjärnneurotransmission och förhållandet mellan hjärnbiokemi och olika aspekter av kognitiva uttryck samt personlighetsdrag och kreativ förmåga.
  • Patofysiologi vid depression och ångeststörningar, ADHD, autism spektrum störningar samt drogberoende.
  • Patofysiology och diagnostiserade neurodegenerativa störningar, dopaminsystemet vid Huntingtons sjukdom, sinnesstämning och kognition vid Parkinsons sjukdom och amyloiddeposision vid åldrande och prekliniska och kliniska stadier av Alzheimers sjukdom.

Utvalda publikationer

22056530

21678422

21477416

21336575

21315282

Gruppmedlemmar

List of people for organisational unit 135183

List of people for organisational unit 563716

List of people for organisational unit 563715

List of people for organisational unit 563713

Klinisk neurovetenskapPsykiatri