Skip to main content

Lars Farde/Christer Halldin forskargrupp

PET

PET står för Positron Emission Tomography och är en undersökningsmetod som visar den kemiska ämnesomsättningen och funktionen i organ eller i vävnadselement.

Möjligheten att överlagra bilden s.k. bildfusion mellan MR-bild och PET-bild gör att man både får anatomisk lägesinformation och information om själva ämnesomsättningen.

Med PET-metoden kan skillnader ses i vävnadens ämnesomsättning, funktion och cirkulation. Diagnoser kan ställas tidigare än med andra metoder som DT och MR. PET-metoden visar spridningen av maligna tumörer och metastaser. Epilepsi som inte kan behandlas med läkemedel kan istället behandlas kirurgiskt. PET-undersökningen kan ganska precist avgränsa regionen som ska behandlas. Under en PET-undersökning kan områden som de parietala och temporala lobernas ämnesomsättning studeras exempelvis vid Alzheimers. PET-undersökningen kan avbilda blockerade eller förträngda kärl. Metoden kan visa på områden med t ex förhöjt eller onormalt blodflöde.

Forskningsprojekt

  • Genetisk reglering av markörer för dopamin- och serotoninsystemen, med användning av både tvillingkonstruktioner och studier av den roll som specifika genetiska polymorfismer har.
  • Neuroinflammationens roll både vid schizofreni och vid samspelet mellan genetik, hjärnneurotransmission och psykotiska symptom.
  • Ålderns och könets effekter på hjärnneurotransmission och förhållandet mellan hjärnbiokemi och olika aspekter av kognitiva uttryck samt personlighetsdrag och kreativ förmåga.
  • Patofysiologi vid depression och ångeststörningar, ADHD, autism spektrum störningar samt drogberoende.
  • Patofysiology och diagnostiserade neurodegenerativa störningar, dopaminsystemet vid Huntingtons sjukdom, sinnesstämning och kognition vid Parkinsons sjukdom och amyloiddeposision vid åldrande och prekliniska och kliniska stadier av Alzheimers sjukdom.

Utvalda publikationer

Quantitative PET analyses of regional [11C]PE2I binding to the dopamine transporter--application to juvenile myoclonic epilepsy.
Odano I, Varrone A, Savic I, Ciumas C, Karlsson P, Jucaite A, et al
Neuroimage 2012 Feb;59(4):3582-93

Pharmacokinetic analysis of plasma curves obtained after i.v. injection of the PET radioligand [11C] raclopride provides a likely explanation for rapid radioligand metabolism.
Sestini S, Halldin C, Mansi L, Castagnoli A, Farde L
J. Cell. Physiol. 2012 Apr;227(4):1663-9

Comparison of D₂ dopamine receptor occupancy after oral administration of quetiapine fumarate immediate-release and extended-release formulations in healthy subjects.
Nord M, Nyberg S, Brogren J, Jucaite A, Halldin C, Farde L
Int. J. Neuropsychopharmacol. 2011 Nov;14(10):1357-66

NET occupancy by clomipramine and its active metabolite, desmethylclomipramine, in non-human primates in vivo.
Takano A, Nag S, Gulyás B, Halldin C, Farde L
Psychopharmacology (Berl.) 2011 Jul;216(2):279-86

Development of a PET radioligand for the central 5-HT1B receptor: radiosynthesis and characterization in cynomolgus monkeys of eight radiolabeled compounds.
Andersson J, Pierson M, Finnema S, Gulyás B, Heys R, Elmore C, et al
Nucl. Med. Biol. 2011 Feb;38(2):261-72

Gruppmedlemmar

 

Mohamed Abdel Rehim Anknuten
Arsalan Amir Kemist
Ryosuke Arakawa Forskningssamordnare
Jacqueline Borg Projektledare
Zsolt Cselényi Anknuten
Lars Farde Forskargruppsledare, Professor/överläkare
Mélodie Ferrat Doktorand, marie curie
Anton Forsberg Forskare
Gina Griffioen Forskarstuderande
Balazs Gulyas Professor
Tove Gunnarsson Anknuten
Christer Halldin Forskargruppsledare, Professor
Kaisa Horkka Doktorand
Pauliina Ikonen Forskarstuderande
Peter Johnström Anknuten
Aurelija Jucaite Anknuten
Anton Lindberg Doktorand, Forskarstuderande
Patrik Mattsson Forskarstuderande
Sangram Nag Senior lab manager
Tian Qiu Anknuten
Magnus Schou Anknuten
Per Stenkrona Forskarstuderande, Projektledare
Vladimir Stepanov Projektledare
Akihiro Takano Anknuten
Ämma Tangen Forskarstuderande
Johan Ulin Kemist
Katarina Varnäs Forskare

 

Opokua Britton Cavaco Forskningssköterska
Urban Hansson Anknuten
Malena Kjellén Forskningssköterska
Göran Rosenqvist Samordnare
Andrea Varrone Enhetschef

 

Prodip Datta Kemist
Youssef EL Khoury Anknuten
Zhisheng Jia Kemist
Guennadi Jogolev Kemist
Maria Johansson Kemist
Mikhail Kondrashov Kemist

 

Björn Gustafsson Forskningstekniker
Zsolt Sarnyai Forskningsingenjör
Lenke Tari Forskningstekniker
Miklós Tóth Senior lab manager