Forskningsområden vid KI

This page in English

Karolinska Institutet står för den enskilt största andelen medicinsk forskning vid universitet och högskolor i Sverige. Forskningen spänner över ett brett fält – från grundläggande experimentell forskning till patientnära forskning och vårdvetenskap – och kan beskrivas i nio övergripande områden. Vi ingår även i regeringen satsning på de så kallade strategiska forskningsområdena (SFO).