Genre image of a random puzzle.

Forskningsområden vid Karolinska Institutet

Karolinska Institutet står för den enskilt största andelen medicinsk forskning vid universitet och högskolor i Sverige. Forskningen spänner över ett brett fält – från grundläggande experimentell forskning till patientnära forskning och global hälsa – och kan beskrivas i nio övergripande områden. Vi ingår även i regeringens satsning på de så kallade strategiska forskningsområdena (SFO). 

Nio övergripande forskningsområden