SciLifeLab & Wallenberg nationellt program för datadriven livsvetenskap

Syftet med programmet är att rekrytera och utbilda nästa generations forskare inom datadriven livsvetenskap och skapa globalt ledande kompetenser inom beräknings- och datavetenskap för livsvetenskap i Sverige.

SciLifeLab och Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science (DDLS) är ett 12-årigt initiativ finansierat med sammanlagt 3,1 miljarder kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Syftet med programmet är att rekrytera och utbilda nästa generations forskare inom datadriven livsvetenskap och skapa globalt ledande kompetenser inom beräknings- och datavetenskap för life science i Sverige.

DDLS-programmet främjar tvärvetenskapligt samarbete och interaktion med industri, hälso- och sjukvård och andra nationella och internationella partners, såsom WASP, i syfte att överbrygga livsvetenskap och datavetenskap.

DDLS-programmet kommer att fokusera på fyra strategiska områden för datadriven forskning:

  • cell- och molekylärbiologi
  • evolution och biologisk mångfald
  • precisionsmedicin och diagnostik
  • smittspridning och infektionsbiologi

Rekryteringar av DDLS fellows

Till programmet kommer 39 framstående unga gruppledare rekryteras som DDLS Fellows, över 210 postdoktorer kommer anställas och en forskarskola inrättas för 260 doktorander inom både akademin och industrin.

Alla DDLS Fellows kommer att rekryteras till något av de 11 deltagande värduniversiteten/-organisationerna - varav KI är ett  - och på så sätt kopplas både till starka lokala forskningsmiljöer och det nationella DDLS-programmet. Varje DDLS Fellow får ett rekryteringspaket på 17 MSEK, som är tänkt att täcka 5 år som DDLS fellow, två doktorander och två postdoc-tjänster samt löpande kostnader.

DDLS Fellows kommer att rekryteras till de fyra strategiska forskningsområdena i två omgångar - 2021 och 2024. Den första omgången är nu öppen för sökande.

Ansökningsformulär

Janne Lehtiö

Professor/sjukhuskemist

Karin Schmekel

Enhetschef