SciLifeLab: forskning och infrastruktur


Bakgrund

SciLifeLab landing page 2
SciLifeLab Campus Solna. Foto: Niklas Norberg Wirtén, SciLifeLab.se

SciLifeLab grundades 2010 som ett strategiskt forskningsområde i molekylär livsvetenskap vid KI, Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Uppsala universitet.

Under 2013 blev SciLifeLab en nationell infrastruktur för molekylär biovetenskap med uppdrag att utveckla nydanande teknologier inom ett brett spektrum av livsvetenskaper och att genom sina tekniska plattformar tillhandahålla tjänster för akademisk forskning, vård och industri i Sverige.

De tekniska plattformarna vid SciLifeLab används av mer än 1400 användare och 3000 projekt årligen, till exempel inom olika omics- och bildteknologier.

SciLifeLab Fellows

Ett viktigt uppdrag för SciLIfeLab är Fellows-programmet genom vilket ledande juniora forskare rekryteras från hela världen till tjänster som biträdande lektorer med generösa forskningsbidrag som möjliggör anställning av doktorander och postdocs samt utveckling och tillämpning av avancerade forskningsmetoder vid SciLifeLab.

Data-Driven Life Science

Sen 2021 är SciLifeLab värd för det nationella programmet inom datadriven livsvetenskap (Data-Driven Life Science, DDLS) finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse med 3.1 miljarder SEK över 12 år och där KI ingår som en av 11 partner.

KI Science Park

SciLifeLab har noder och aktiviteter vid många av Sveriges stora universitet men det största läget, byggnaderna α (alpha) och γ (gamma) på KI Science Park som utgör SciLifeLab Campus Solna (CSC) delas med KI:s huvudcampus i Stockholm.

KI:s forskning vid SciLifeLab

För närvarande arbetar mer än 1000 forskare vid CSC uppdelade under 2022 på 109 grupper (varav 32 från KI). KI:s forskning vid SciLifeLab spänner över många medicinska forskningsområden och bidrar till utveckling och implementering av avancerade forskningsmetoder och teknologier.

AF
Innehållsgranskare:
2023-09-07