Forskning vid CSS

Forskning om social hållbarhet syftar till att effektivisera och fördjupa samverkan mellan människor. Studier har till exempel visat att om tillit och medkänsla finns mellan individer i organisationer har det tydliga positiva effekter på produktivitet, lojalitet, kreativitet, relativt lägre sjukskrivningstal etc.

Exempel på forskningsprojekt

Här är några exempel på befintliga och planerade forskningsprojekt som ska bedrivas inom ramen för centrumbildningen
 

Hur kan social hållbarhet operationaliseras?

Ett pågående doktorandprojekt om social hållbarhet, som strävar efter att definiera social hållbarhet som robusta ramvillkor och riktlinjer för planering i bolag och andra organisationer. Hypotesen är om social hållbarhet inte lyfter från att vara en emotionell ambition, till att organiseras som en integrerad och mätbar del av systematisk och lönsam strategisk planering, är risken stor att adekvat förändring inte blir av. Delprojekt: (i) Hur kan social hållbarhet definieras, (ii) hur kan den ekonomiska nyttan beskrivas, (iii) hur kan organisationens utmaningar analyseras i förhållande till definitionen, (iv) hur kan man mäta att man går i rätt riktning och (v) hur kan kunskaperna integreras i den dagliga verksamheten så att lönsamheten gagnas snabbt? Detta utforskas genom litteraturstudier i kombination med teoretisk modellering, varefter resultaten testas och förfinas genom praktisk implementering i bolag och andra organisationer. Detta är ett projekt som behövs för att utveckla forskningen om social hållbarhet till att bli lika konkret som den ekologiska hållbarhetsforskningen.

Kulturaktiviteter på vårdcentraler

Projektet pågår i Storstockholmsområdet, med en vision att göra vårdcentraler mer empatiska (både för personal, patientgrupper och därmed samhälle). I ett samarbete mellan forskare och kulturarbetare är syftet att skapa förbättrad hälsa och öka känslan av meningsfullhet både i patient- och personalgrupper. Kulturaktiviteter kan påverka våra kroppar både fysiologiskt, biologiskt och emotionellt, och syftet med projektet är att öka patienternas och vårdcentralernas hållbarhet. Kulturaktiviteterna består av filmvisning, dansimprovisation, teater, sång, målande och stillhetsövningar och de genomförs i grupp på de olika vårdcentralerna. Utvärdering av projektet sker med både kvalitativa och kvantitativa metoder.
 

Randomiserad kontrollerad pilotstudie i Compassionate Mind Training (CMT) för anhöriga till cancerpatienter.

Forskningen på anhöriga till cancerpatienter visar att många i denna grupp lider av psykisk ohälsa, såsom symptom på depression, ångest, stress, samt reducerad livskvalitet. I en pilotstudie har vi testat CMT på anhöriga till cancerpatienter eftersom CMT har visat resultat på de symptom som många i denna grupp uppvisar, såsom ångest och depression. CMT visade sig vara en användbar metod för att minska symptom på stress, ångest och depression hos denna grupp, samt ökade deras självskattade livskvalitet.

Bemötande inom primärvården

Interventionsstudie avseende stresshantering till personal på vårdcentral med mätning av självskattad hälsa hos medarbetare före och efter interventionen, respektive patientskattning av bemötande före och efter interventionen.

Studie om oförmåga att slutföra projekt

Syftet är att hitta effektiva metoder för behandling av oförmåga att slutföra påbörjade projekt (prokrastination). Svårigheter att skriva och avsluta uppsatser och artiklar är vanligt förekommande hos bl.a. studenter och doktorander, men någon bra lösning på detta problem har inte beskrivits. Hypotes: Överdriven upptagenhet av tankar och känslor av värderande av sig själv i förhållande till andra, med inslag av självhat och mentala självattacker bidrar till att låsa individers kreativitet, och i värsta fall bidra till skrivkramp. Compassion-baserade träningsprogram kan få individen att upptäcka dessa tankar och känslor som i vissa fall satt sig i kroppen, och med bl.a. övningar som omfattar medkänslaträning få individen att komma ur skrivkrampen.

Publikationer från CSS

“Prevalence of mind and body exercises (MBE) in relation to demographics, self-rated health, and purchases of prescribed psychotropic drugs and analgesics”. Rådmark L, Magnusson Hanson LL, Bojner Horwitz E, Osika W. PLoS One. 2017 Sep 15;12(9):e0184635. doi: 10.1371/journal.pone.0184635. eCollection 2017.

Writers Block revisited – A micro-phenomenological case study on the blocking influence of an internalized voice. Bojner Horwitz E, Stenfors C, Osika W. J of Consciousness Studies. 2017.

A Swedish version of the Consultation and Relational Empathy (CARE) measure. Crosta Ahlform, Bojner Horwitz, Osika W. Scand J of Primary Health Care. 2017; 20.

“You can´t feel healthier than your caregiver” – The ripple effect of trust and empathy for patients and health care staff cultivated through cultural activities. Grape Viding T, Osika W, Bojner Horwitz E. J of Nursing and Care. 2017; 6:5.

Using internet based arts to promote inter-generational meetings between young people and senior citizens. Bojner Horwitz E, Huss E. J of Applied Arts and Health 2017

Arts as an ecological method to enhance quality of work experience of healthcare staff: a phenomenological-hermeneutic study. Bojner Horwitz E, Grape Viding C, Rydwik E, Huss E. Int J of Qual Studies on Health and well-being. 2017; 12(1): 1333898. Published online 2017 Jun 13. doi: 10.1080/17482631.2017.1333898 PMCID: PMC5510211

Creative artistic achievement is related to lower levels of alexithymia. Lennartsson A-K, Bojner Horwitz E, Theorell T, Ullén F. Creativity Research Journal 2016; 29:1, 29-36.

Executive Cognitive Functioning and Cardiovascular Autonomic Regulation in a Population-Based Sample of Working Adults. Stenfors CU, Hanson LM, Theorell T, Osika WS. Front Psychol. 2016 Oct 5;7:1536.

Stress-related exhaustion disorder--clinical manifestation of burnout? A review of assessment methods, sleep impairments, cognitive disturbances, and neuro-biological and physiological changes in clinical burnout. Grossi G, Perski A, Osika W, Savic I. Scand J Psychol. 2015 Dec;56(6):626-36. doi: 10.1111/sjop.12251.

Engagement in dance is associated with emotional competence in interplay with others.
Bojner Horwitz E, Lennartsson AK, Theorell TP, Ullén F. Front Psychol. 2015 Jul 31;6:1096. doi: 10.3389/fpsyg.2015.01096. eCollection 2015. PMID: 26284016

Stress resilience in adolescence and subsequent antidepressant and anxiolytic medication in middle aged men: Swedish cohort study. Hiyoshi A, Udumyan R, Osika W, Bihagen E, Fall K, Montgomery S. Soc Sci Med. 2015 Jun;134:43-9. doi: 10.1016/j.socscimed.2015.03.057.

”The Culture palette” – a randomized intervention study for women with burnout symtoms in Sweden. Christina Grape Viding, Walter Osika, Töres Theorell, Jan Kowalski, John Hallqvist and Eva Bojner Horwitz. BJMP 2015;8(2):a813

Self-reported sleep lengths ≥ 9 hours among Swedish patients with stress-related exhaustion: Associations with depression, quality of sleep and levels of fatigue. Grossi G, Jeding K, Söderström M, Osika W, Levander M, Perski A. Nord J Psychiatry. 2015 May;69(4):292-9. doi: 10.3109/08039488.2014.973442.

The influence of work-related chronic stress on the regulation of emotion and on functional connectivity in the brain. Golkar A, Johansson E, Kasahara M, Osika W, Perski A, Savic I. PLoS One. 2014 Sep 3;9(9):e104550. doi: 10.1371/journal.pone.0104550.

Mortality following unemployment during an economic downturn: Swedish register-based cohort study. Montgomery S, Udumyan R, Magnuson A, Osika W, Sundin PO, Blane D. BMJ Open. 2013 Jul 11;3(7). pii: e003031. doi: 10.1136/bmjopen-2013-003031.

Is cultural activity at work related to mental health in employees? Theorell T, Osika W, Leineweber C, Magnusson Hanson LL, Bojner Horwitz E, Westerlund H. Int Arch Occup Environ Health. 2013 Apr;86(3):281-8. doi: 10.1007/s00420-012-0762-8.

Contemplative Inquiry in Movement: Managing Writer´s Block in Academic Writing. Bojner Horwitz E, Stenfors C, Osika W. International Journal of Transpersonal Studies, 32(1), 2013, pp. 16-26.

Böcker och bokkapitel

Humanizing the working environment in health care through music and movement – The importance of embodied leadership. In “Music and Public Health”. Bojner Horwitz E. Ed. Lars Ole Bonde. Springer Books 2017.

Similarities, disparities, and synergies with other complex interventions – stress as a common pathway. In: Nature and Public Health - The Role of Nature in Improving the Health of a Population. Stenfors C, Bojner Horwitz E, Theorell T, Osika W. Ed. Matilda van den Bosch. Oxford University Press, 2017. In Press.

Hållbarhetstestning och implementering av kulturhälsoaktiviteter – forskarsamhällets roll. Bojner Horwitz E, Osika W, Theorell T. Kultur och Folkhälsa 2015:107-114.

Culture and public health activities in Sweden and Norway. Theorell T, Skjei Knudtsen M, Bojner Horwitz E, Wikström BM. In Handbook of Culture and Health. Part 2, Chapter 21:171-177. Oxford University Press, 2015.

Neuroenhancement: how mental training and meditation can promote epistemic virtue. Fröding B, Osika W. Brief communication, monography. 2015. SpringerBrief, Springer International Publishing AG.

“Ecological Consciousness, Moral Imagination, and The Framework for Strategic Sustainable Development”. Baugher J, Osika W, Robèrt K-H. 2016. Ed Goldman Schuyler K. LEADERSHIP FOR A HEALTHY WORLD: CREATIVE SOCIAL CHANGE. ILA Building Leadership Bridges (BLB) Series, Emerald Publishing Group.

Kultur och Folkhälsa – en antologi om forskning och praktik. Eds. Eva Bojner Horwitz, Christer Hogstedt, Pelle Wistén och Töres Theorell. Tolvnitton förlag 2015. ISBN: 978-91-87724-04-6.

Empati, kultur och spegelneuron. Bojner Horwitz E. (2013).Socialmedicinsk tidskrift 2013; 2:241-251.

Compassionfokuserad terapi (NoK 2013)

Psykosomatik i teori och praktik (Studentlitteratur 2013)

Kulturhälsoboxen (Gothia 2014)

Evidensbaserad elevhälsovård (Studentlitteratur 2014)

Temanummer Socialmedicinsk tidskrift

Internationella publikationer

Crockett et al., Dissociable Effects of Serotonin and Dopamine on the Valuation of Harm in Moral Decision Making, Current Biology (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2015.05.021

Abstract

An aversion to harming others is a core component of human morality and is disturbed in anti- social behavior. Deficient harm aversion may underlie instrumental and reactive aggression, which both feature in psychopathy . Past work has highlighted monoaminergic influences on aggression, but a mechanistic account of how monoamines regulate antisocial motives remains elusive. We previously observed that most people show a greater aversion to inflicting pain on others than themselves. Here, we investigated whether this hyperaltruistic disposition is susceptible to monoaminergic control. We observed dissociable effects of the serotonin re-uptake inhibitor citalopram and the dopamine precursor levodopa on decisions to inflict pain on oneself and others for financial gain. Computational models of choice behavior showed that citalopram increased harm aversion for both self and others, while levodopa reduced hyperaltruism. The effects of citalopram were stronger than those of levodopa. Crucially, neither drug influenced the physical perception of pain or other components of choice such as motor impulsivity or loss aversion, suggesting a direct and specific influence of serotonin and dopamine on the valuation of harm. We also found evidence for dose dependency of these effects. Finally, the drugs had dissociable effects on response times, with citalopram enhancing behavioral inhibition and levodopa reducing slowing related to being responsible for another’s fate. These distinct roles of serotonin and dopamine in modulating moral behavior have implications for potential treatments of social dysfunction that is a common feature as well as a risk factor for many psychiatric disorders.

2022-04-20
Walter Osika