Skip to main content

Research Groups at MMK

Research group Research group leader
Breast Surgery
Professor/överläkare

Jan Frisell

Telefon: 08-517 709 15
Enhet: Bröstkirurgi
E-post: Jan.Frisell@ki.se
Clinical Chemistry and Blood Coagulation

Universitetslektor, adj

Jovan Antovic

Enhet: Klinisk kemi och koagulation
E-post: jovan.antovic@ki.se
Clinical Genetics
Professor/överläkare

Richard Rosenquist Brandell

Enhet: Klinisk genetik
E-post: richard.rosenquist@ki.se
Clinical Physiology
Forskargruppsledare

Andreas Sigfridsson

Enhet: Klinisk fysiologi
E-post: andreas.sigfridsson@ki.se
Colorectal Surgery
Forskargruppsledare

Caroline Nordenvall

Enhet: Kolorektal kirurgi
E-post: Caroline.Nordenvall@ki.se
Diagnostic Radiology
Professor/överläkare

Lennart Blomqvist

Enhet: Diagnostisk radiologi
E-post: Lennart.K.Blomqvist@ki.se
Endocrine Surgery
Professor/överläkare

Jan Zedenius

Telefon: 070-484 63 03
Enhet: Endokrin kirurgi
E-post: Jan.Zedenius@ki.se
Experimental and Clinical Neuroendocrinology
Universitetslektor/klinisk anställning

Sophie Bensing

Enhet: Experimentell och klinisk neuroendokrinologi
E-post: Sophie.Bensing@ki.se
Growth and Metabolism
Universitetslektor, Överläkare

Sergiu-Bogdan Catrina

Enhet: Tillväxt & metabolism
E-post: Sergiu-Bogdan.Catrina@ki.se
Inborn Errors of Endocrinology and Metabolism
Professor/överläkare

Anna Wedell

Telefon: 08-517 765 35
Enhet: Medfödda endokrina och metabola sjukdomar
E-post: Anna.Wedell@ki.se
Integrative Physiology
Professor

Juleen Zierath

Telefon: 08-524 875 80
Enhet: Integrativ fysiologi
E-post: Juleen.Zierath@ki.se
Neurogenetics
Forskare

Catharina Lavebratt

Telefon: 08-517 765 24
Enhet: Neurogenetik
E-post: Catharina.Lavebratt@ki.se
Orthopaedics
Forskargruppsledare

Paul Ackermann

Enhet: Ortopedi
E-post: Paul.Ackermann@ki.se
Rare Diseases

Professor, adjungerad

Ann Nordgren

Enhet: Sällsynta diagnoser
E-post: Ann.Nordgren@ki.se

Docent

Anna Lindstrand

Enhet: Sällsynta diagnoser
E-post: Anna.Lindstrand@ki.se
Reconstructive Plastic Surgery
Docent

Filip Farnebo

Telefon: 08-517 708 47
Enhet: Rekonstruktiv plastikkirurgi
E-post: Filip.Farnebo@ki.se
Signal Transduction
Professor

Per-Olof Berggren

Telefon: 08-517 757 31
Enhet: Signaltransduktion
E-post: Per-Olof.Berggren@ki.se
Sports Medicine
Associate Professor

Per-Mats Janarv

E-post: per-mats.janarv@ki.se

Unit: Sports Medicine

Surgical Care Science
Professor

Pernilla Lagergren

Telefon: 08-517 759 84
Enhet: Kirurgisk vårdvetenskap
E-post: Pernilla.Lagergren@ki.se
Thoracic Anesthesiology and Intensive Care
Professor/överläkare

Jan Van Der Linden

Telefon: 08-517 708 33
Enhet: Thoraxanestesi & intensivvård
E-post: Jan.vanderLinden@ki.se
Thoracic Surgery
Prefekt

Anders Franco-Cereceda

Telefon: 08-517 708 26
Enhet: Administration
E-post: Anders.Franco-Cereceda@ki.se
Upper GI Surgery
Professor/överläkare

Jesper Lagergren

Telefon: 08-517 760 12
Enhet: Övre GI-kirurgi
E-post: Jesper.Lagergren@ki.se
Urology
Professor, adjungerad

Olof Akre

Enhet: Urologi
E-post: Olof.Akre@ki.se
Vascular Surgery
Professor/överläkare

Ulf Hedin

Telefon: 08-517 721 75
Enhet: Kärlkirurgi
E-post: Ulf.Hedin@ki.se