Vill du veta mer

Alla behandlingar har en verksam effekt mot sjukdomen, men också möjliga bieffekter. För att kunna välja den bästa behandlingen så måste båda dessa faktorer beaktas.

I randomiserade kliniska prövningar mäter man dessa och bestämmer utifrån resultaten om ett läkemedel blir godkänt eller ej. Dessa studier är dock vanligen bara 2-åriga och de som kan inkluderas i studier kan skilja sig från dem som behandlas i klinisk rutin. Patientnöjdhet mäts endast i begränsad omfattning. Rituximab har visat sig ha en gynnsam effekt som behandling av MS i observationella studier, men ingen större randomiserad klinisk prövning i MS har ännu genomförts. Syftet med projektet COMBAT-MS är att ta fram information om långtidseffekter, patientnöjdhet och biverkningar för alla MS behandlingar inkluderande rituximab. Parallellt pågår en större svensk randomiserad studie med rituximab (Rifund-studien).

Vill du veta mer: