Vad är IMSE?

IMSE-studien initierades 2006 av Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) vid Karolinska Institutet och är en observationsstudie.

IMSE-studien

IMSE-studien består dels av långtidsuppföljning av nylanserade MS läkemedel och dels av en webbaserad enkät om miljö- och levnadsförhållanden. I dagsläget är det totalt 11 olika MS läkemedel som är inkluderade i läkemedelsstudierna och enkätdelen består av personer med MS (fall) och personer utan MS (kontroll).