Utveckling och utvärdering av stöd till barn med en förälder i fängelse och deras icke-frihetsberövade vårdnadshavare.

För närvarande rekryterar vi inte nya deltagare till projektet.

vuxen som kramar ett barn

Om du är vårdnadshavare till ett barn som har eller har haft en förälder i fängelse (du är/var inte själv frihetsberövad)

Photo of man looking sad.

Om du är förälder med erfarenhet av att vara frihetsberövad (barnet var 3-17 år när du satt i fängelse)

dekorativ bild

Om du är 15-17 år och har eller har haft en förälder i fängelse

Physical acitvity

För barn i ålder 12-14 år som har eller har haft en förälder i fängelse

Physical acitvity

För barn i ålder 9-11 år som har eller har haft en förälder i fängelse

Två läsande barn.

För barn i ålder 6-8 år som har eller har haft en förälder i fängelse

En ung tjej hos psykolog

För dig som i ditt arbete möter familjer som påverkats av en förälder i fängelse

Om du i ditt professionella arbete på ett eller annat sätt i någon omfattning möter familj som påverkas av att en förälder sitter eller har suttit i fängelse

Varför behövs det här forskningsprojektet?

Barn som har en förälder i fängelse (eller häkte) kan påverkas mycket av situationen och brottas med jobbiga tankar och känslor. Forskning visar också att barn som har, eller har haft, en förälder i fängelse kan må dåligt länge och på många sätt, t.ex. vara nedstämd och ha svårare med skolarbetet. Då är stöd viktigt för att må bra. Även den förälder som inte sitter i fängelse kan må dåligt av att ha en partner/medförälder i fängelse och behöva stöd för att må bra själv och kunna stötta sitt barn.

Det finns stödinsatser för barn med föräldrar i fängelse och den vårdnadshavare som inte sitter i fängelse på olika platser i Sverige och det stödet ges mestadels av barnrättsorganisationer (t.ex. BUFFF och Solrosen). Dessa organisationer har lång erfarenhet och kunskap av att stötta barn och föräldrar, men de stödinsatser som finns har ännu inte blivit vetenskapligt utvärderade. Det är viktigt att utvärdera stödinsatser vetenskapligt för att veta att det fungerar så bra som möjligt.

Vad innebär forskningsprojektet?

Syftet med projektet är, att på ett vetenskapligt sätt, utforma en insats som kan stötta barn med föräldrar i fängelse och deras vårdnadshavare som inte sitter i fängelse till att må bra.

För att insatsen ska vara så hjälpsam som möjligt för barn och vårdnadshavare, och fungera bra att utföra, kommer projektet att genomföras i nära samarbete med personer och organisationer som har stor kunskap om att stötta dessa barn och föräldrar, som t.ex. barnrättsorganisationer.

Under 2023-2024 kommer projektet att undersöka vad insatsen ska innehålla och vad som är viktigt rent praktiskt för att den ska fungera att genomföra och kunna stötta barn och föräldrar.

Projektet har godkänts av Etikprövningsmyndigheten (Diarienummer 2023-00439-01), som beslutar om forskningen är till nytta och genomförs på ett respektfullt sätt mot de som deltar.

Hur anmäler jag mig? 

För närvarande rekryterar vi inte nya deltagare till projektet.

Docent Åsa Norman

Ansvarig forskare