Utveckling och utvärdering av stöd till barn med en förälder i fängelse och deras icke-frihetsberövade vårdnadshavare.

Just nu är det möjligt att delta i projektet. Då svarar du på en enkät och har möjlighet att sedan delta i intervju. För att delta, klicka på den ruta som passar in på dig.

Varför behövs det här forskningsprojektet?

Barn som har en förälder i fängelse (eller häkte) kan påverkas mycket av situationen och brottas med jobbiga tankar och känslor. Forskning visar också att barn som har, eller har haft, en förälder i fängelse kan må dåligt länge och på många sätt, t.ex. vara nedstämd och ha svårare med skolarbetet. Då är stöd viktigt för att må bra. Även den förälder som inte sitter i fängelse kan må dåligt av att ha en partner/medförälder i fängelse och behöva stöd för att må bra själv och kunna stötta sitt barn.

Det finns stödinsatser för barn med föräldrar i fängelse och den vårdnadshavare som inte sitter i fängelse på olika platser i Sverige och det stödet ges mestadels av barnrättsorganisationer (t.ex. BUFFF och Solrosen). Dessa organisationer har lång erfarenhet och kunskap av att stötta barn och föräldrar, men de stödinsatser som finns har ännu inte blivit vetenskapligt utvärderade. Det är viktigt att utvärdera stödinsatser vetenskapligt för att veta att det fungerar så bra som möjligt.

Vad innebär forskningsprojektet?

Syftet med projektet är, att på ett vetenskapligt sätt, utforma en insats som kan stötta barn med föräldrar i fängelse och deras vårdnadshavare som inte sitter i fängelse till att må bra.

För att insatsen ska vara så hjälpsam som möjligt för barn och vårdnadshavare, och fungera bra att utföra, kommer projektet att genomföras i nära samarbete med personer och organisationer som har stor kunskap om att stötta dessa barn och föräldrar, som t.ex. barnrättsorganisationer.

Under 2023-2024 kommer projektet att undersöka vad insatsen ska innehålla och vad som är viktigt rent praktiskt för att den ska fungera att genomföra och kunna stötta barn och föräldrar.

Projektet har godkänts av Etikprövningsmyndigheten (Diarienummer 2023-00439-01), som beslutar om forskningen är till nytta och genomförs på ett respektfullt sätt mot de som deltar.

Hur anmäler jag mig? 

Klicka på den ruta ovan som passar bäst in på dig. Där svarar du på en enkät och har sedan möjlighet att delta i intervju.

Docent Åsa Norman

Ansvarig forskare
ÅN
Innehållsgranskare:
Ann Hagerborn
2023-08-23