Systematiska översikter kring stöd till barn med en förälder i fängelse och deras icke-frihetsberövade vårdnadshavare

Detta projekt fokuserar på att sammanställa internationella forskning kring insatser möjliga effekter på hälsa hos barn med förälder i fängelse och deras icke-frihetsberövade vårdnadshavare.

Projektet genomför två systematiska litteraturöversikter vilka undersöker:

- effekt av intervention på psykosocial hälsa bland barn med föräldrar i fängelse

- effekt av intervention på psykosocial hälsa bland icke-frihetsberövade vårdnadshavare till barn med föräldrar i fängelse

 

Projektet är pågående och mer information om dessa finns att nå i registrering av översikterna.

För barn klicka här

För icke-frihetsberövade vårdnadshavare klicka här