Stöd till familjer där en förälder sitter i fängelse

Vi bedriver flera forskningsprojekt som på olika sätt ska öka kunskaper kring denna situation, vilka behov som finns samt hur stödinsatser kan bedrivas på ett hjälpsamt sätt.
Just nu finns möjlighet att delta i projektet som ”utvecklar stöd till barn med en förälder i fängelse och deras icke-frihetsberövade vårdnadshavare”.