Skip to main content

Utbildning vid KCP

Våra utbildningar ges som statligt finansierad utbildning, och/eller som uppdragsutbildning. De statligt finansierade kurserna och programmen söker du via www.antagning.se mellan 15 mars och 15 april. Uppdragsutbildningarna söker du på ki.se/uppdragsutbildning. För ansökningsdatum, se resp. kurs nedan, rubrikerna länkar vidare till mer information.

Utbildningar du kan söka just nu

Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning, del 1, 3 hp

Motiverande samtal (”motivational interviewing”, MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för dig som vill hjälpa människor till förändring avseende t.ex. att minska alkoholkonsumtion, öka fysisk aktivitet eller följa läkemedelsordination. Metoden syftar till att framkalla och förstärka individens egen inre motivation till förändring, vilket sker genom att uppmärksamma individens tal om förändring. Grunden för samtalet är MI-utövarens empatiska förhållningssätt. Kursen vänder sig till dig som arbetar med samtalet som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Läs mer om utbildningen genom att klicka på namnet på kursen. Ansök via denna länk: https://admin.kiuppdrag.se/Portal/Public/Ems/CourseTermInfo.aspx?ctid=3379%20

Våra utbildningar

Psykoterapeutprogrammet, 90 hp, KBT

Utbildningen leder till psykoterapeutexamen och vänder sig till dig som arbetar med psykologisk behandling inom hälso- och sjukvården, som psykolog, läkare, socionom eller motsvarande.

Psykoterapeutprogrammet vid Karolinska Institutet ges med utgångspunkt i kognitiv beteendeterapi. Den kliniska tillämpningen bygger på evidensbaserade metoder. Utbildningen har en stark forskningsförankring och kombineras med ett verksamhetsintegrerat lärande framförallt inom psykiatrin. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Programmet har två inriktningar, en för psykologer som specialiserar sig i klinisk psykologi och en som är öppen för alla sökande med särskild behörighet. De båda inriktningarna samläser delar av programmet medan undervisningen avseende den kliniska tillämpningen och vissa teoretiska fördjupnings- och breddmoment är inriktningsspecifika.

Efter examen kan man ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Utöver detta kan de som genomgått utbildningen med inriktning specialist i klinisk psykologi ansöka om specialistbehörighet hos Sveriges Psykologförbund.

Psykoterapeutprogrammet vid KI fick betyget "mycket hög kvalitet" vid Universitetskanslersämbetets senaste utvärdering (oktober 2014).

Basutbildning i psykoterapeutisk metod, 60 hp

Kursen vänder sig till dig som vill kunna bedriva psykoterapi under handledning inom ramen för din ordinarie yrkesfunktion. I kursen studerar du grundläggande psykologi, psykopatologi, psykoterapiforskning, etik samt psykoterapeutisk metod vid individuell behandling. Du genomför psykoterapi under handledning inom både KBT och PDT. Utbildningen ges på dagtid med praktik förlagd på kvällstid.

Basutbildning i psykoterapeutisk metod för ST-läkare, med intriktning KBT, 30 hp

Ny utbildning startas VT18, mer information kommer inom kort.

Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi, 45 hp

Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi vänder sig till dig som är legitimerad psykoterapeut och vill arbeta som handledare och lärare inom psykoterapi.

Dialektisk beteendeterapi och dess kliniska tillämpning, 15 hp

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsmetod utformad för patienter med emotionellt instabil personlighetsstörning (IPS)/borderline personlighetsstörning (BPS) och självskadebeteende. Metoden har visat sig särskilt lämpad för att möta personer som också är suicidala och har ett stort behov av vård och insatser. DBT har ett gott forskningsstöd utifrån upprepade studier och metoden har varit etablerad i Sverige sedan slutet av 1990-talet.

DBT vilar på fyra ben: individualterapi, färdighetsträning i grupp, telefonstöd av individualterapeut samt teamarbete. Särskild vikt läggs i denna kurs vid att ge kunskaper och stöd för att öka förutsättningarna att skapa DBT-team. Denna kurs syftar till att i så hög utsträckning som möjligt implementera DBT i verksamhet och innehåller också handledning till nystartade team.

Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som två specialistkurser för psykologer.

Compassionfokuserad terapi, 7,5 hp

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en integrativ terapiform som har sin grund i KBT och har utvecklats av professor Paul Gilbert, University of Derby, Storbritannien. Metoden bygger på mindfulnessbaserade interventioner, liksom många andra behandlingar inom "tredje vågens KBT". CFT fokuserar på att förstärka vår förmåga till omsorg om oss själva och andra, till samarbete och upplevelse av trygghet.

Övriga kurser

Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning, del 2, 3 hp

Detta är en kurs för dig som arbetar med samtalet som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Kursen riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper och färdigheter i MI och vill fördjupa dig i metoden.

Motivationshöjande behandling (MET), 3 hp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med patienter med alkoholproblem, har en grundläggande utbildning i MI och vill lära dig en evidensbaserad metod för alkoholmissbruk och -beroende. Utbildningen är flexibel och utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig.

Fördjupningskurs för tränare i motiverande samtal - Motivational Interviewing, 7,5 hp

Detta är en kurs för dig som är lärare/tränare/handledare i ”motivational interviewing” (MI) och vill få pedagogiska och specifika kunskaper i att kunna handleda MI-studenter baserat på återkoppling av deras kliniska MI-prestationer.