Utbildning vid KCP

Våra utbildningar fungerar som kompetensutveckling för personal inom landsting, kommun och företag, företrädesvis inom psykisk ohälsa.

SN
Innehållsgranskare:
Sara Norring
2023-03-23