Utbildningar på grundnivå

Utbildning på grundnivå ska bland annat utveckla studenternas förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, och att självständigt urskilja, formulera och lösa problem.

Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod, 45 hp

Kursen vänder sig till dig som vill kunna bedriva psykoterapi under handledning inom ramen för din ordinarie yrkesutövning. I kursen studerar du framförallt psykoterapeutisk teori och metod samt genomför eget patientarbete och genomgår handledning. Du genomför psykoterapi under handledning inom kognitiv beteendeterapi (KBT).

Kursen bedrivs på halvfart under tre terminer. Utbildningen ges på dagtid vid Kompetenscentrum för psykoterapi med praktik förlagd på kvällstid på en vårdcentral i Stockholmsområdet. 

Mer information

Profile image

Lina Collsiöö

Kursadministratör BAS/VU

Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod för ST-läkare, med inriktning mot KBT, 30 hp

Kursen vänder sig till läkare under specialistutbildning med inriktning psykiatri, rättspsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri. Efter avslutad utbildning ska kursdeltagarna ha en övergripande kunskap om den kognitiva beteendeterapins teoribildning, modeller, begrepp och metoder och empiriska bas.

Kursdeltagarna ska applicera dessa i bedömnings- och behandlingsarbete under handledning samt vid utvärdering av olika psykiska problem. Denna kurs ger behörighet att söka Psykoterapeutprogrammet. 

Mer information

Maria Jansson

Kursadministratör ST
Profile image

Johanna Linde

Gruppchef Bas- och vidareutbildningar KCP
SN
Innehållsgranskare:
Sara Norring
2023-11-01