Grundutbildning CNS

Några av våra mest omfattande utbildningsuppdrag är ansvaret för fyra av Karolinska Institutets utbildningsprogram; Optikerprogrammet, Magisterprogrammet i klinisk optometri, Psykologprogrammet och Psykoterapeutprogrammet, samt Tema 5 på Läkarprogrammet.

Utöver detta ansvarar vi för, eller är delaktiga i, andra kurser och moment både på Läkarprogrammet och flera av KIs övriga program. Vi håller även i ett antal fristående kurser och genomför en stor andel av KIs uppdragsutbildningar.

Övergripande utbildningsfrågor handläggs av institutionens utbildningskansli. Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar här.

Grundutbildningsansvarig på CNS

 

Profile image

Maria Nilsson

Lektor, grundutbildningsansvarig (GUA)

Grundutbildningskoordinator

Profile image

Annika Pettersson

Utbildningshandläggare

Programhandläggare

Profile image

Åsa Borglund

Programhandläggare
+46852486143

Studievägledare

Mirkka Määttä Pescador

Studievägledare

Programdirektorer

Optikerprogrammet: marika.wahlberg.ramsay@ki.se

Magister programmet i klinisk optometri: marika.wahlberg.ramsay@ki.se

Psykologprogrammet: asa.eriksson@ki.se

Psykoterapeutprogrammet: hanna.sahlin@ki.se 

Utbildningsadministratörer

Här hittar du kontaktuppgifter till utbildningsadministratörer på institutionen. 

Utbildningsnämnden (UN) CNS

UN CNS har det övergripande ansvaret för institutionens hela utbildningsuppdrag. Det ansvaret omfattar såväl program, programkurser på egna och andra program, fristående kurser, uppdragsutbildning samt valbara kurser för flera program.

I institutionens utbildningsnämnd (UN CNS) diskuteras och beslutas om övergripande frågor, som till exempel ekonomi, kvalitetsarbete och utveckling av utbildningen. Mer information om UN, datum för planerade sammanträden och kontaktuppgifter finns på Utbildningsnämnden (UN) CNS

AH
Innehållsgranskare:
Ann Hagerborn
2023-12-06