Arkiv & Registratur CNS

Arkivarien ansvarar för institutionens arkiv och ser till att de lagkrav och regler vi har gällande hantering och vård av allmänna handlingar efterföljs. I arkivet finns både administrativa och ekonomiska handlingar samt utbildningshandlingar från samtliga program och kurser. I vårt fysiska arkiv och på vår server finns även institutionens forskningshandlingar bevarande.