Utbildningsnämnden (UN) CNS

UN CNS har det övergripande ansvaret för institutionens hela utbildningsuppdrag. Det ansvaret omfattar såväl program, programkurser på egna och andra program, fristående kurser, uppdragsutbildning samt valbara kurser för flera program.

I institutionens utbildningsnämnd (UN CNS) diskuteras och beslutas om övergripande frågor, som till exempel ekonomi, kvalitetsarbete och utveckling av utbildningen. Ordförande i nämnden är institutionens GUA, grundutbildningsansvarig.

Anmäla ärende

Har du ett ärende som du önskar få behandlat i UN CNS, skicka ett mail till un@cns.ki.se senast två veckor före aktuellt sammanträde för bedömning av ordförande. Är du student ska du skicka ditt ärende till någon av studentrepresentanterna utsedda av Medicinska föreningen, se förteckning över ledamöter nedan.

Bokningsbara tider med Kursrådet CNS HT24

Kursrådet, som är ett beredande organ för UN, håller från och med våren 2024 möten under fasta tider. Kursansvarig får boka in sig på dessa enligt principen ”först till kvarn”. 

Möten i Kursrådet CNS bokas som vanligt via Annika Pettersson på mejladress annika.pettersson.1@ki.se.
Obs! att fristående kurser HT25/VT26 endast hanteras vid mötena 21, 24 och 25 okt (vecka 43).

21 okt kl. 10-11.30
24 okt kl. 13-14.30
25 okt kl. 10.30-12.00
25 okt kl. 14-16
25 nov kl. 10-11.30
25 nov kl. 14-16
28 nov kl. 10-11.30

Protokoll UN CNS

Om du vill läsa protokoll från utbildningsnämndens möten, vänligen maila un@cns.ki.se. För protokoll daterade före 2015-12-31 kan du även kontakta KIs registrator, registrator@ki.se

Besluts- och delegationsordning 

Besluts- och delegationsordning UN CNS

Besluts- och delegationsordning för UN CNS

Planerade sammanträden VT 2024

 • 31 jan 2024
 • 13 mars 2024
 • 10 april 2024
 • 23 maj 2024

Planerade sammanträden HT 2024-VT 2025

 • 18 sept 2024
 • 9 okt 2024
 • 13 nov 2024
 • 11 dec 2024
 • 5 februari 2025
 • 26 mars 2025
 • Maj 2025, datum ej bestämt

Ledamöter och resurspersoner i UN CNS

Medlemmar
Ordförande (med rösträtt) Maria Nilsson, GUA
Programdirektorer (med rösträtt) Åsa Eriksson (psykologprogrammet)
Hanna Sahlin (psykoterapeutprogrammet) vice ordf.
Marika Wahlberg Ramsay (optikerprogrammet och magisterprogrammet i klinisk optometri)
Lärarrepresentanter CNS (med rösträtt) Erik Andersson (psykologprogrammet)
Sven Alfonsson (psykoterapeutprogrammet)
Elin Bergling (optikerprogrammet och magisterprogrammet i klinisk optometri)
Lärarrepresentanter från annan KI-institution (med rösträtt) Emma Swärdh, NVS
Jessica Norrbom, FyFa
Studentrepresentanter (med rösträtt) Alva Markrud (psykologprogrammet)
Hilda Lindén (psykologprogrammet)
Sofia Fagerström (optikerprogrammen)
Avnämare (med rösträtt) Anna Miley Åkerstedt, SLSO (utsedd centralt)
Helena Fatouros-Bergman, SLSO (utsedd av CNS)
Övriga (utan rösträtt) Åsa Borglund, programhandläggare, sekreterare
Mirkka Määttä Pescador, programstudievägledare
Åsa Magnusson (adjungerad representant läkarprogrammet)
ÅB
Innehållsgranskare:
Åsa Borglund
2024-06-17