Åsa Borglund

Åsa Borglund

Utbildningshandläggare
E-postadress: asa.borglund@ki.se
Telefon: +46852486143
Besöksadress: Tomtebodavägen 18a, plan 5, 17177 Stockholm
Postadress: K8 Klinisk neurovetenskap, K8 Central administration, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Programhandläggare för optikerprogrammet, magisterprogrammet för optometri, psykologprogrammet och psykoterapeutprogrammet. Handläggare för Utbildningsnämnden CNS (UN CNS).

    Jag handlägger och samordnar bl.a. ärenden som gäller
    * kursplaner för kurser inom CNS egna program, inför UN-beslu
    * kursplaner för ”programnära” kurser (kopior av programkurser), inför UN-beslut
    * ansökan om tillgodoräknande av utbytesstudier, valbara kurser och del av program, inför PD-beslut
    * UN CNS återrapportering av utbildningsuppdraget
    * UN CNS budget/ resursfördelning
    * UN CNS kvalitetsplan och aktivitetsplan för utbildningskvalitet
    * UN CNS delegationsordning
    * kursuppdrag till och från CNS
    * övriga ärenden till UN CNS
    * protokoll UN CNS
    * programwebbar för institutionens program
    * CNS arbete med kurstillfällen för fristående kurser
    * GUA:s beslut om kursansvarig lärare och examinator för institutionens kurser.

    Jag finns i allmänhet på kontoret måndagar och onsdagar, samt varannan tisdag. Övrig tid jobbar jag hemifrån men är självklart flexibel, så tveka inte att kontakta mig för att boka ett möte på plats eller digitalt, beroende på vad som passar dig!

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI