Möt vårt team

Teamet bakom ALS Clinical Research Group

porträtt
Caroline Ingre. Foto: Ulf Sirborn

Caroline Ingre

Dr. Caroline Ingre är specialist inom neuromuskulära sjukdomar och har arbetat med ALS i 15 år. Hon har både en läkarexamen och en doktorsexamen och driver nu ALS Clinical Research Group vid Karolinska, som fokuserar på utveckling och förbättring av kvalitetsvård och ALS-vårdprocesser samt patientrapportering. Caroline skapade ett nationellt ALS-register i Sverige och även Karolinska Treatment Center, ett nationellt center som enbart fokuserar på kliniska prövningar för ALS. Dr Ingres forskargrupp vid Karolinska Institutet har huvudsakliga intressen inom risk och prognos för ALS-sjukdomen, utveckling av avbildningsmetoder, biomarkörsstudier och psykologisk påverkan på ALS. Caroline har också initierat flera samarbeten mellan universitet och universitetssjukhus i Sverige och arrangerar det nationella kliniska ALS-mötet.

porträtt
Jenny Hellqvist. Foto: Ulf Sirborn

Jenny Hellqvist

Jenny har arbetat som undersköterska inom neurologi sedan 2010, först inom strokeenheten och sedan inom neurologikliniken där hon först mötte ALS-patienter.

Sedan 2019 är hon en viktig deltagare i ALSrisc-projektet, där hon följer ALS-patienter från deras diagnos och under deras sjukdomsförlopp, samt samlar in data och prover. När hon inte är på sjukhuset genomför Jenny hembesök, ofta kör hon flera timmar om dagen för att träffa ALS-patienter och samla in information och prover.

porträtt
Karolina Plambäck. Foto: Ulf Sirborn

Karolina Palmbäck

Karolina har arbetat som forskningssjuksköterska i Carolines team sedan 2015. Karolina arbetar dagligen för att säkerställa att våra patienter i kliniska prövningar får svar på alla sina frågor, samt att organisera och ta hand om studiebesöken.

Det Karolina uppskattar mest med sitt jobb är att arbeta inom ett professionellt team med målet att kunna erbjuda patienter möjlighet att delta i kliniska studier i framtiden. Hon tycker att det känns fantastiskt att kunna ge ALS-patienter lite hopp i en svår situation.

porträtt
Juliette Foucher. Foto: Ulf Sirborn

Juliette Foucher

Efter att ha avslutat sin masterexamen i neurovetenskap och arbetat i flera år med klinisk forskning i Kanada flyttade Juliette till Sverige för att ansluta till Carolines forskargrupp i december 2020.
Sedan dess har hon agerat som klinisk forskningskoordinator, arrangerat forskargruppens aktiviteter, utvecklat partnerskap, övervakat prekliniska studier och våra kliniska prövningar från start till avslut. I juni 2021 startade Juliette det nordiska nyhetsbrevet för ALS-forskning för att öka kommunikationen inom det nordiska ALS-forskningsfältet. Hon är också doktorand vid Karolinska Institutet sedan december 2021 vid Institutionen för Klinisk neurovetenskap och fokuserar sin avhandling på jämlikhet i ALS-kliniska prövningar i Sverige, apati och kognition.

porträtt
Ulf Kläppe. Foto: Ulf Sirborn

Ulf Kläppe

Ulf är läkare och har även en masterexamen i företagsekonomi och administration. Han har arbetat på Neurologkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset sedan 2013 och är specialist inom neurologi sedan 2019. Hans fokus ligger på neuromuskulära sjukdomar, med särskilt intresse för ALS – därför kan du se honom under besök i prövningar, eftersom Ulf också är medverkande utredare i några av våra ALS-prövningar. Ulf är också doktorand vid Karolinska Institutet, och hans projekt handlar om psykologisk stress och biomarkörer hos ALS-patienter.

Sebastian Thams

Sebastian är ST-läkare i neurologi på Karolinska Universitetssjukhus med fokus på ALS och neuromuskulära sjukdomar. Han har över tio års erfarenhet i basisk och translationell forskning och har arbetat i 4 år som postdoc på Columbia University motor neuron center med småmolekylsscreening och utveckling av nya läkemedel för ALS. Numera forskar Sebastian om sjukdomsmekanismer och medicineringsfynd bland motorneuroner som härstammar från iPS hos familjära ALS-patienter. Som medverkande utredare i många av våra ALS prövningar träffar han också många patienter som deltar i prövningar.

porträtt
Sanharib Chamoun. Foto: Ulf Sirborn

Sansharib Chamoun 

Sansharib började sin karriär inom akutmedicin och bytte sen ST-tjänst till neurologi. Sedan 2021 är han specialist inom neurologi på Karolinska Universitetssjukhus. Som medverkande utredare i många av våra ALS prövningar träffar han många patienter som deltar i prövningar. Han började i vår grupp som Ph.D student (Karolinska Institutet) och har ett speciellt intresse för kardiologisk påverkan bland ALS patienter

porträtt
Oskar Holmdahl. Foto: Ulf Sirborn

Oskar Holmdahl 

Oskar jobbade som sjuksköterska inom olika specialiteter såsom kardiologi och kranskärlsintervention innan han kom i kontakt med klinisk forskning. Sedan december 2021 har han jobbat med olika forskningsprojekt på neurologavdelningen, bland annat kliniska prövningar för Multipel Skleros. Han jobbar i vår grupp med datahantering för stora europeiska studier. 

Solmaz Yazdani ALS Clinical Research Group
Solmaz Yazdani ALS Clinical Research Group Foto: Juliette Foucher

Solmaz Yazdani

Solmaz är en forskningsentusiast med en bred bakgrund inom epidemiologi, biomedicin, neurovetenskap, samt cellulär och molekulär biologi. Som doktorand undersökte hon rollen av immunsvaret, speciellt T-celler, hos ALS patienter. Hon forskar sedan oktober 2023 i vår grupp och fortsätter att undersöka sjukdomsbiomarkörer och deras samverkan, allteftersom hon lär sig mer om ALS prövningar.

Alexander Juto ALS
Alexander Juto ALS Foto: Alexander Juto

Alexander Juto

Alexander har jobbat på neurologiavdelningen sedan 2016 och blev specialist inom neurologi 2023. Han doktorerade 2021 om behandlingseffekterna hos MS-patienterna. Alexander är en del av vår grupp sedan september 2023 och forskar om frekvensen och allvarlighetsgraden av autonomisk dysfunktion hos ALS patienter och dess association med sjukdomsutveckling och överlevnad. Hans mål som postdoc är att leda en klinisk prövning som evaluerar INMEST - en medicinsk utrustning som nasalt stimulerar den parasympatiska delen av det autonoma nervsystemet - hos ALS-patienter. 

Linn Öijerstedt, doktorand vid sektionen för neurogeriatrik, NVS.
Linn Öijerstedt, doktorand vid sektionen för neurogeriatrik, NVS. Foto: Annika Clemes

Linn Öijerstedt

Linn är ST-läkare I Neurologi och postdoktor i gruppen. Hon har bred kunskap om neurodegenerativa sjukdomar, biomarkörer och genetik. Fokus med hennes forskning just nu är kognitiv nedsättning och beteendeförändring vid ALS samt även proteinanalys i likvor och blod. Linn är involverad i några av de kliniska prövningar som genomförs på Karolinska Universitetssjukhuset.

 

Sofia Imrell

Sofia avslutade sin ST-utbildning i neurologi vid Falu lasarett 2022 och arbetar som specialistläkare vid Universitetssjukhuset Örebro sedan januari 2023. Hon har anslutit sig till teamet som doktorand och studerar epidemiologi, biomarkörer och genetik hos patienter med ALS.

JF
Innehållsgranskare:
Nilla Karlsson
2024-01-19