Skip to main content

Kvalitetssäkring vid KCP

KCP arbetar med kvalitetssäkring av psykoterapeutiska metoder. I utbildning innebär det att vi undersöker i vilken grad studenter uppnår kompetens i olika psykoterapimetoder. I klinisk verksamhet undersöker vi om behandlare tillämpar psykoterapimetoder på ett kompetent sätt och i vilken utsträckning som en kompetent tillämpning förbättrar behandlingsresultatet för patienter.

I ett pågående kvalitetssäkringsprojekt undersöker vi kompetensutveckling i KBT hos studenter på psykoterapeutprogrammet. Det pågår också en forskningsstudie om kompetensutveckling i KBT och betydelsen av metakognition hos psykolog- och psykoterapeutstudenter. MIQA-gruppen på KCP arbetar med kvalitetssäkring av motiverande samtal inom olika verksamheter.

Kontakt: benjamin.bohman@ki.se