Kristiina Tammimies om FAL Nord

Läs mer om hur Kristiina Tammimies vid Institutionen för kvinnor och barns hälsa upplevde ledarskapsprogrammet FAL Nord.

  • Vad hade du för förväntningar på ledarutvecklingsprogrammet FAL Nord?

-Mina förväntningar var att få en djupare insikt i ledarskap och samverkan inom KI och även Region Stockholm. Jag såg också fram emot möjligheten att bygga nätverk med andra ledare från de olika ”Nord” institutioner och utbyta erfarenheter.

 

  • Levde programmet upp till förväntningarna?

-Ja,  de flesta moduler var välstrukturerade och innehållsrika. Möjligheten att interagera och bygga nätverk var ett stort värde.

 

  •  Var det någon modul som du uppskattade extra mycket?

-Modul 7, som fokuserade på strategiskt ledarskap och gruppdynamik, var särskilt givande med interaktiva sessioner. Vi borde tänka mer på framtidens scenarier i olika konstellationer inom KI. 

 

  •  Hur kommer dina erfarenheter från FAL att hjälpa dig i din framtida karriär?

-De kunskaper och erfarenheter jag fått från FAL Nord, t.ex. förståelsen för strategiskt ledarskap i olika nivåer på KI, kommer att göra mig bättre rustad att eventuellt ta ledande roller inom institutionen/KI i framtiden. Jag har också tillämpat vissa praktiska övningar från programmet inom min forskargrupp och kommer fortsätta jobba med det.   

Innehållsgranskare:
Ann Hagerborn
2024-04-12