Caroline Nordenvall om FAL Nord

Läs mer om hur Caroline Nordenvall vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi upplevde ledarskapsprogrammet FAL Nord.

 • Vad hade du för förväntningar på ledarutvecklingsprogrammet FAL Nord?

  - Mina förväntningar var att jag skulle lära mig mer om hur KI fungerar och om samverkansorganisationen.

   

 • Levde programmet upp till förväntningarna? 

  - FAL programmet var mycket bredare och djupare än jag hade förväntat mig. Programmet innehöll även många moment med självreflektion och möjlighet att diskutera scenarier med kurskollegor. 

 

 • Var det någon modul som du uppskattade extra mycket?

  - Jag uppskattade verkligen möjligheten att lära känna de andra kursdeltagarna. Sedan kändes det otroligt lyxigt och givande att få ha en egen coach. 

 

 • Hur kommer dina erfarenheter från FAL att hjälpa dig i din framtida karriär?

  - Jag känner mig tryggare i min roll efter FAL. Det beror både på att jag har fått en ökad förståelse om hur KI är uppbyggt och fungerar, men även att jag har fått lära mig om mig själv och hur jag reagerar i olika situationer. 
AH
Innehållsgranskare:
Ann Hagerborn
2024-04-12