FAL Nord Ledarutvecklingsprogram för framtidens akademiska chefer

Kursupplägg för FAL Nords ledarutvecklingsprogram VT 2022-VT 2024.

Illustration av kursupplägget FAL Nord 2022-2024
FAL Nord kursupplägg 2022-2024 Foto: CNS Admin

VT 2022

April/maj 
Urval
Inbjudan från prefekterna

Maj/juni/augusti
Individuella intervjuer
med alla deltagare
1 timme
• Behovsanalys
• Personlig utvecklingsplan
• Information Birkman
• Skattning på nätet

Inför sommarlovet
• Kurslitteratur

HT 2022

Kick-off 28 september Dagskonferens
- Syfte och mål 
- FAL
- Intro deltagare
- KI i världen
- 8 principer för ledarskap
- Introduktion mitt personliga ledarskap 

Birkman - coaching sep/okt
- återkoppling
- Individuellt 
- 2 x 1,5 timmar

Modul 1 16 och 17 november Internat
- Hur styrs ett universitet 
- Ledarskap i tiden
- Information och förberedelser FARAX 360
 

VT 2023

Modul 2 den 21+22 februari
halvdag på institution plus Carolina Tower 
- Ekonomispel 0,5 dag (egen planering) 
- Ekonomi i vår Institution 
- FARAX 360 Individ. återkoppling

Modul 3 18+19 april 
Dagoonferens Carolina Tower 
- Dag 1 HR-dagen Hållbart arbetsliv, …
- Dag 2 Konflikthantering
- coaching

Modul 4 25+26 maj 
Internat Skåvsjöholm 
- Coachande Ledarskap
- coacha varandra

HT 2023

Modul 5, 21 september 
Dagskonferens Stallmästaregården 
- Kommunikation i ledarskapet 
- Effektiva möten
- coacha varandra

Modul 6, 17 och 18 oktober 
Dagskonferens Stallmästaregården 
- Samverkan 
- RS, sjukhusen 
- ALF-avtalet 
- KI-support
- coacha varandra

Modul 7, 2 dagar december 
Internat 
- Scenario 
- planering 
- Group Dynamics, Power and trust

Karriärplaneringssamtal NewStart. 3st som löper under HT 2023 och VT 2024

VT 2024

Modul 8, 1 dag februari 
Dagskonferens 
- Etik 
- Framtidens arbetsgivare 
- Presentation WS från modul 7 
- Diplomering

AH
Innehållsgranskare:
Ann Hagerborn
2024-04-16