Kontakt för COMBAT-MS

Adress

Suvi Virtanen, Projektsamordnare
Karolinska Institutet, Klinisk Neurovetenskap
Klinisk Neuroimmunologi
Centrum för Molekylär Medicin (CMM) L8:00
Visionsgatan 18
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm
Tel: 08 524 83217

E-mail

Fredrik Piehl: fredrik.piehl@ki.se

Anders Svenningsson: anders.svenningsson@ki.se

Thomas Frisell: tomas.frisell@ki.se

Ingrid Skelton Kockum: ingrid.kockum@ki.se

Suvi Virtanen: suvi.virtanen@ki.se

Nilla Karlsson
2023-08-02