Projekt i COMBAT-MS studien

I COMBAT-MS studien kommer vi att göra flera olika projekt och använda oss av flera olika register och databaser som finns tillgängliga:

Illustration over projects
 1. COMBAT-MS ”core” (röd cirkel på bilden) är en prospektiv studie där vi kommer följa 3700 MS patienter som i slutet av projektet kommer att ha varit behandlade i tre år eller mer.
  Inkluderar alla sju universitetskliniker i Sverige
  Inkluderar blodprover för mätning av anti-läkemedelsantikroppar (ADA)
  Inkluderar skalor för att mäta hur patienten upplever behandlingen
  Läs mer om COMBAT-MS core
 2. COMBAT-MS utökade studie (gul cirkel på bilden) är en registerbaserat studie där vi skall analysera alla patienter med skovvis MS som har första eller andra linjens behandling mellan 1:a januari 2011 och 30:e september 2017, uppskattningsvis 6000 patienter.
  Inkluderar alla neurologkliniker i Sverige
  Använder sig av ett utdrag ur svenska MS-registret som är en del av Svenska Neurologregistren.
 3. Epidemiologiska studier (de blå och svarta cirklarna på bilden) där alla registrerade patienter i svenska MS-registret, vilket var 15845 av de uppskattningsvis 20 000 MS patienter som fanns i Sverige år 2016. Dessa kommer att länkas till andra nationella register och kommer att omfatta alla nu levande patienter oberoende av behandling, sjukdomens längd och status. Denna del ger information om alla allvarligare biverkningar samt graviditetsutfall.
 4. Data från Kaiser Permanente Southern California databas (orange cirkel på bilden) över 4000 patienter med alla typer av säkerhetsutfall, inkluderande vanligare, mildare biverkningar.
Ann Hagerborn
2023-10-13