COMBAT-MS är ett forskningsprojekt med forskningsanslag från PCORI

PICORI:s hemsida hittar du mer information om projektet som har titel: Rituximab in multiple sclerosis: A comparative study on effectiveness, safety, and patient reported outcomes

Ansvarig (principal investigator, PI):

Fredrik Piehl, MS neurolog, professor, överläkare
Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet
Stockholm, Sverige

Tecknad bild på jorden
Jordglob Foto: N/A

Målet med COMBAT-MS är att göra en jämförelse av rituximab behandling (RTX) av MS med andra sjukdomsmodifierande behandlingar (DMTs) när det gäller effektivitet, säkerhet, tolerans och hur nöjda patienter är.

Vi kommer studera:

  1. De som har haft en behandling tidigare och nu bytt till RTX eller annan DMT
  2. De som har RTX eller annan DMT som första behandling
Ann Hagerborn
2023-09-28