Avdelningen för Neuro i media

Här ligger ett axplock artiklar, intervjuer och dylikt som publicerats online (externa webbplatser) där någon av våra forskargrupper eller forskare varit involverade.

 

Nya symtomen på MS – syns år innan diagnos - Tomas Olsson, professor i klinisk neurovetenskap och anknuten till Fredrik Piehls forskargrupp, uttalar sig i Aftonbladet angående ny forskning från University of British Columbia, UBC, i Kanada, som målar upp en ny bild av tidiga tecken på MS. Ofta föregås diagnosen av ångest och depressioner (Obs; betalartikel).
 

Placebo – mer än bara sockerpiller - Trodde du att placebo bara handlar om sockerpiller? Hjärnforskaren Karin Jensen reder ut begreppen.


Aftonbladet Wellness, Det här är stiff person syndrome – experten om Celine Dions ovanliga sjukdom (Per Svenningsson).


TV4, så skadas hjärnan av covid - 19 - Tobias Granberg (m kollega Miia Kivipelto) berättar om att risken för både stroke och hjärnblödning ökar.


Biogenpro, Därför behövs 7-teslan i svensk sjukvård - Tobias Granberg berättar om sin forskning som handlar om att hitta bättre tekniker för att kunna upptäcka små ändringar i hjärnan hos MS-patienter.


Dagens medicin - Snabbt insatt tuff behandling var bäst vid ms (Jan Hillert)


Forskning & Framsteg - Tydlig koppling mellan ms och virus (Jan Hillert)


Neuro, Digital intervju om forskning kring fatigue och MS - med bland annat Fredrik Piehl
 

Medtechpris till ny navigationsteknik vid Karolinskas neuroklinik - pris för ny röntgenteknik till bland andra Adrian Elmi Terander och Erik Edström

Läkartidningen 7/2020 - Susacs syndrom kan misstas för multipel skleros - Artikel av bland annat Lou Brundin


Varför studera hjärnan vid smärta? - Karin Jensen (Pdf)


Neurologi i Sverige, Akut stroke behandlas bättre med koll redan i ambulansen - artikel av bland andra Christina Sjöstrand och Staffan Holmin

 

 

 

NK
Innehållsgranskare:
Nilla Karlsson
2023-12-22