Illustration av hypotalamus

ALS Clinical Research Group (ALS kliniska forskargrupp)

Gruppen strävar efter att integrera ALS-forskning och vård genom att bedriva klinisk forskning. Gruppens huvudsakliga intressen är risken och prognosen för ALS-sjukdom, utvecklingen av avbildningsmetoder, biomarkörsstudier samt psykologisk och kognitiv påverkan på ALS. Gruppen genomför också flera kliniska prövningar.

Foto: Getty Images

Vill du göra en donation?