Skip to main content

Forskning inom REMAIN

Syftet med forskningsmiljön REMAIN är att öka kunskapen och hitta strategier för att förbättra den sociala integrationen bland flyktingbarn och ungdomar med psykisk ohälsa.

REMAIN är uppbyggt i tre olika arbetspaket (AP):

  1. Hur påverkar trauma hos flyktingföräldrar sina barns psykiska och sociala situation (AP1).
  2. Hälsoutveckling och social integration bland flyktingbarn med psykisk ohälsa (AP2).
  3. Intervention och behandling av psykisk ohälsa hos flyktingbarn (AP3).

Vi kommer att utföra både etiologiska och prognostiska studier samt register- och interventionsstudier med internationella jämförelser. Våra forskningsresultat kommer att kunna bidra till skräddarsydda och kulturellt anpassade strategier för att förbättra social integration och psykisk hälsa bland flyktingbarn.

REMAIN startades år 2019.