Forskning inom REMAIN

Syftet med forskningsmiljön REMAIN är att öka kunskapen och hitta strategier för att förbättra den sociala integrationen bland flyktingbarn och ungdomar med psykisk ohälsa.

REMAIN är uppbyggt i tre olika arbetspaket (AP):

 1. Hur påverkar trauma hos flyktingföräldrar sina barns psykiska och sociala situation (AP1).
 2. Hälsoutveckling och social integration bland flyktingbarn med psykisk ohälsa (AP2).
 3. Intervention och behandling av psykisk ohälsa hos flyktingbarn (AP3).

Vi kommer att utföra både etiologiska och prognostiska studier samt register- och interventionsstudier med internationella jämförelser. Våra forskningsresultat kommer att kunna bidra till skräddarsydda och kulturellt anpassade strategier för att förbättra social integration och psykisk hälsa bland flyktingbarn.

REMAIN startades år 2019.

Medverkan i media

Ellenor Mittendorfer-Rutz har medverkat i Vetenskapsradions program På djupet där hon berättade om REMAIN och PM+ (problem management plus), en interventionsprogram utvecklad av WHO som har visat goda resultat hos människor med stressymtom, depression och ångest och som nu håller på att utvärderas även med studierna inom REMAIN.

Du kan lyssna på programmet här

Publikationer

 1. Alozkan Sever C, Cuijpers P, Mittendorfer-Rutz E, Bryant R.A, Dawson K.S, Holmes E.A, Mooren T, Norredam M.L, Sijbrandij M. Feasibility and acceptability of Problem Management Plus with Emotional Processing (PM+EP) for refugee youth living in the Netherlands: study protocol. European Journal of Psychotraumatology 2021; 12:1,1947003.
 2. Amin R, Rahman S, Dorner TE, Björkenstam E, Helgesson M, Norredam ML, Sijbrandij M, Alozkan Sever C, Mittendorfer-Rutz E. Country of birth, time period of resettlement and subsequent treated common mental disorders in young refugees in Sweden. European Journal of Public Health 2020; 30(6):1169-1175.
 3. Berg L, Brendler-Lindquist M, de Montgomery E, Mittendorfer-Rutz E, Hjern A. Parental posttraumatic stress and school perfomance in refugee children. Journal of Traumatic Stress 2021. Epublished online 18 July. Doi: 10.1002/jts.22708
 4. Berg L, de Montgomery E, Brendler-Lindquist M, Mittendorfer-Rutz E, Hjern A. Parental post-traumatic stress and psychiatric care utilisation among refugee adolescents. European Child & Adoloscent Psychiatry 2021. Published online 19 June. doi: 10.1007/s00787-021-01827-1
 5. Björkenstam E, Helgesson M, Norredam M, Sijbrandij M, Montgomery CJ, Mittendorfer-Rutz E. Common mental disorders among young refugees in Sweden: The role of education and duration of residency. Journal of Affective Disorders 2020; 266:563-571.
 6. Björkestam E, Helgesson M, Norredam M, Sijbrandij M, de Montgomery CJ, Mittedorfer-Rutz E. Differences in psychiatric care utilization between refugees, non-refugees and Swedish-born youth. Psychological Medicine 2020; 1-11. doi:10.1017/S0033291720003190
 7. Chen J, Mittendorfer-Rutz E, Berg L, Norredam M, Sijbrandij M, Klimek P. Associations between multimorbidity patterns and subsequent labor market marginalization among refugees and Swedish-born young adults – A nationwide register-based cohort study. Journal of Personalized Medicine 2021, 11, 1305.
 8. de Montgomery CJ, Norredam M, Krasnik A, Petersen JH, Björkenstam E, Berg L, Hjern A, Sijbrandij M, Klimek P, Mittendorfer-Rutz E. Labour market marginalisation in young refugees and their majority peers in Denmark and Sweden: The role of common mental disorders and secondary school completion. PloS One 2022; 17(2):e0263450.
 9. Di Thiene D, Helgesson M, Rahman S, Alexanderson K, Tiihonen J, La Torre G, Mittendorfer-Rutz E. Risk of labour market marginalisation among young refugees and non-refugee migrants with common mental disorders. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. Published online 20 January 2021. doi:10. 1007/s00127-020-02022-4
 10. Geirsdottir G, Mittendorfer-Rutz E, Amin R. Risk of suicide attempt and suicide in young adult refugees compared to their Swedish-born peers: a register-based cohort study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 2021. https://doi.org/10.1007/s00127-021-02099-5
 11. Geirsdottir G, Mittendorfer-Rutz E, Björkenstam E, Chen L, Dorner T E, Amin R. Differences in labour market marginalisation between refugees, non-refugee immigrants and Swedish-born youth: Role of age at arrival and residence duration. Scandinavian Journal of Public Health 2022. Published online 27 March. Doi:10.1177/14034948221079060
 12. Helgesson M, Bjorkenstam E, Filatova S, Rahman S, Cullen A, Dorner T, Gemes K, Amin R, Mittendorfer-Rutz E. Mental and somatic disorders and the subsequent risk of all-cause and cause-specific mortality in refugees, non-refugee migrants and the Swedish-born youth: a population-based cohort study in Sweden. BMJ Open 2022; 12:e054351.
 13. Kirchner, S.,  Amin, R., Niederkrotenthaler, T., Cullen, A. E., Gémes, K., Helgesson, M., and Mittendorfer-Rutz, E. Period effects in the risk of labour market marginalization among refugees in Sweden: a register-based cohort study. European Journal of Public Health 2022; 33(1):106-113
 14. Rahman S, Filatova S, Chen L, Björkenstam E, Taipale H, Mittendorfer-Rutz E. Trajectories of antidepressant use and characteristics associated with trajectory groups among young refugees and their Swedish-born peers with diagnosed common mental disorders – findings from the REMAIN study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 2021. Doi:10.1007/s00127-021-02139-0
 15. Stratmann M, Björkenstam E, Dorner T E, Chen L, Helgesson M, Cullen A E, Mittendorfer-Rutz E. Differences in all-cause and cause-specific mortality due to external causes and suicide between young adult refugees, non-refugee immigrants and Swedish-born young adults: The role of education and migration-related factors. Plos One 2022; 17(12):e0279096
 16. Taipale H, Niederkrotenthaler T, Helgesson M, Sijbrandij M, Berg L, Tanskanen A, Mittendorfer-Rutz E. Initiation of antidepressant use among refugee and Swedish-born youth after diagnosis of a common mental disorder – findings from the REMAIN study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 2020;56(3):463-474.
 17. Taipale H, Niederkrothenthaler T, Tanskanen A, Cullen A.E, Helgesson M, Berg L, Sijbrandij M, Klimek P, Mittendorfer-Rutz E. Persistence of antidepressant use among refugee youth with common mental disorder. Journal of Affective Disorders 2021; 294:831-837.
 18. Uppendahl, J., Alozkan-Sever, C., Cuijpers, P., de Vries, R., & Sijbrandij, M. Psychological and Psychosocial Interventions for PTSD, Depression and Anxiety Among Children and Adolescents in Low- and Middle-Income Countries: A Meta-Analysis.Frontiers in Psychiatry 2020. Published online 18 February. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00933