COMBAT-MS

This page in English

COMBAT-MS är ett forskningsprojekt med målet att göra en vetenskaplig jämförelse av rituximab och andra behandlingar av multipel skleros (MS). Vi kommer att jämföra rituximab behandling med andra tillgängliga behandlingar för sjukdomen i en långtidsstudie där vi följer upp och samlar in data från MS patienter.

Forskningsstudien är ett samarbete mellan Kaiser Permanente Southern California (KPSC) och Karolinska Institutet (KI). Den är finansierad av PCORI och kommer att pågå i fem år från 2016-2021.

Vi kommer att samla in data på effektivitet, säkerhet och patienters egen rapportering genom Svenska MS registret och andra nationella register i Sverige, samt databasen vid KPSC.

Forskningsstudien har stöd av involverade intressenter (s.k. “stakeholders”) från Amerikanska MS Sällskapet (NMSS), Amerikanska Neurologföreningen (AAN), Neuroförbundet och Svenska Neurologföreningen. Studien är oberoende av läkemedelsindustrin.