Skip to main content

Aktivitetsförmågeutredning (AFU)

Det nyligen framtagna instrumentet för bedömning av långtidssjukskrivnas aktivitetsförmåga (AFU) prövas nu i åtta landsting. Vi har, på uppdrag av Försäkringskassan, studerat de psykologiska och sjukgymnastiska utvidgade undersökningarna inom utredningarna. Resultaten redovisas i två rapporter:

Utvärdering av utvidgad sjukgymnastisk undersökning inom aktivitetsförmågeutredning (AFU)

Psykologers och läkares arbete med psykologutredningen vid aktivitetsförmågeutredning (AFU) – svårigheter och utmaningar