Utbildningsnämnden vid CLINTEC

Utbildningsnämnden (UN) CLINTEC har det övergripande ansvaret för institutionens hela utbildningsuppdrag. Det ansvaret omfattar såväl program, programkurser på egna och andra program, valbara kurser, fristående kurser samt uppdragsutbildning.

Aktuellt från UN CLINTEC

Kontakt

Utbildningsnämnden (UN) CLINTEC når du via un@clintec.se 

Ordförande, GUA

Mini Maria Ruiz Narbona

Grundutbildningsansvarig - GUA

Åsa Skjönsberg

Biträdande GUA

Programdirektorer

Parvin Tavakol Olofsson

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Åsa Skjönsberg

Audionomprogrammet

Sofia Strömbergsson

Logopedprogrammet

Lärarrepresentanter

Charlotte Palmqvist

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Annica Hagerman Sirelius

Audionomprogrammet

Per Östberg

Logopedprogrammet

Lärarrepresentanter från annan KI institution

Eric Asaba

Lecturer

Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Avdelningen för klinisk farmakologi

Hussein Rubaiy

Lecturer

Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk farmakologi

Studentrepresentanter

Utses av kåren.

Representant Region Stockholm

Anna Adlitzer

Karolinska Universitetssjukhuset

Utbildningsnämndshandläggare

Emma Liljegren

Utbildningshandläggare

Protokoll

Delegationsordning

Åsa Catapano
2023-04-27