Utbildningsnämnden vid CLINTEC

Utbildningsnämnden (UN) CLINTEC har det övergripande ansvaret för institutionens hela utbildningsuppdrag. Det ansvaret omfattar såväl program, programkurser på egna och andra program, valbara kurser, fristående kurser samt uppdragsutbildning.

Aktuellt

Kontakt

Utbildningsnämnden (UN) CLINTEC når du via un@clintec.se 

 

Ordförande, GUA

Ellika Schalling

Grundutbildningsansvarig - GUA

Programdirektorer

Kent Fridell

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Åsa Skjönsberg

Audionomprogrammet

Per Östberg

Logopedprogrammet

Lärarrepresentanter

Hanna Dumky

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Anette Lohmander

Logopedprogrammet

Mini Maria Ruiz Narbona

Läkarprogrammet, biträdande GUA

Pernilla Videhult Pierre

Audionomprogrammet

Lärarrepresentanter från annan KI institution

Eric Asaba

Lecturer

Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Avdelningen för klinisk farmakologi

Georgios Panagiotidis

Lecturer

Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk farmakologi

Studentrepresentanter ( samt suppleanter)

Abbas Tammelin (suppleant ej tillsatt)

Audionomprogrammet

Sandra Elert (suppleant Emma Gabrielson)

Logopedprogrammet

Eirik Holthe-Henriksen (suppleant Johanna Rosenholm)

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Representant Region Stockholm

Ineke Samson

Talkliniken, Danderyds sjukhus

Utbildningsnämndshandläggare

Emma Liljegren

Utbildningshandläggare