Utbildningsnämnden vid CLINTEC

Utbildningsnämnden (UN) CLINTEC har det övergripande ansvaret för institutionens hela utbildningsuppdrag. Ansvaret omfattar såväl program, programkurser på egna och andra program, valbara kurser, fristående kurser samt uppdragsutbildning.

Aktuellt

Kontakt

Utbildningsnämnden (UN) CLINTEC når du via un@clintec.se 

Ordförande, GUA

Mini Maria Ruiz Narbona

Grundutbildningsansvarig - GUA

Åsa Skjönsberg

Biträdande GUA

Programdirektorer

Parvin Tavakol Olofsson

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Åsa Skjönsberg

Audionomprogrammet

Sofia Strömbergsson

Logopedprogrammet

Lärarrepresentanter

Charlotte Palmqvist

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Per Östberg

Logopedprogrammet
08-524 889 50

Lärarrepresentanter från annan KI institution

Eric Asaba

Lecturer

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för klinisk farmakologi

Hussein Rubaiy

Lecturer

Institutionen för laboratoriemedicin, avdelningen för klinisk farmakologi

Studentrepresentanter

Utses av kåren.

Representant Region Stockholm

Anna Adlitzer

Karolinska Universitetssjukhuset

Utbildningsnämndshandläggare

Emma Liljegren

Utbildningshandläggare

Kalender utvalt

Protokoll

Delegationsordning

EL
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2023-08-21