Kvinna läser bok i bibliotek.

Utbildning på grund- och avancerad nivå vid CLINTEC

Vi ansvarar för tre av Karolinska Institutets utbildningsprogram: audionomprogrammet, logopedprogrammet och röntgensjuksköterskeprogrammet. Institutionen har därutöver flera undervisningsuppdrag på läkarprogrammet samt på tandläkarprogrammet.

Foto: Engin Akyurt från Pixabay

För dig som är student

Forskarutbildning