Mini Ruiz

Mini Ruiz

Biträdande Lektor
E-postadress: mini.ruiz@ki.se
Besöksadress: Hälsovägen, Enheten för kirurgi C1:77, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Kirurgi och onkologi, 171 77 Stockholm

Utvalda publikationer

Artiklar

Anställningar

  • Biträdande Lektor, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2019-2024

Examina och utbildning

  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet, 2013
  • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 1997

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI