TEFLON - Teknikunderstödd intervention för barn med talstörning

I detta projekt vill vi utveckla ett appbaserat spel, som vi hoppas ska kunna hjälpa barn med talsvårigheter när de tränar på sitt tal. För att utveckla tekniken i spelet, behöver vi spela in många olika barn, som talar på många olika sätt.

Intresserad av att delta?

Vi söker just nu barn som vill vara med i projektet, och bli inspelade när de tittar på bilder och säger ord. Vi behöver inspelningar från många barn som pratar på många olika sätt – barn som har svårt med sitt uttal är alltså varmt välkomna att delta. Med hjälp av inspelningarna utvecklar vi den teknik som vi hoppas kan vara till hjälp för andra barn med liknande svårigheter med sitt tal. Läs gärna mer om vad deltagande innebär.

Information till vårdnadshavare, TEFLON-projektet

En del av ett större projekt

Projektet är ett samarbetesprojekt - TEFLON  - med andra nordiska forskare inom psykologi, lingvistik och talteknologi. I Norge och Finland utvecklas en version av appen som forskarna hoppas ska vara till hjälp för barn som lär sig norska och finska som andraspråk. 

Kontakt

Magdalena Pettersson

Forskningsassistent