TEFLON - Teknikunderstödd intervention för barn med talstörning

I detta projekt utvecklar vi ett appbaserat spel, som vi hoppas ska kunna hjälpa barn med talsvårigheter när de tränar på sitt tal. För att utveckla tekniken i spelet, har vi spelat in många olika barn, som talar på många olika sätt. Med hjälp av inspelningarna utvecklar vi den teknik som vi hoppas kan vara till hjälp för andra barn med liknande svårigheter med sitt tal.

Intresserad av att delta?

Vi söker just nu barn med uttalssvårigheter som vill testa talträningsappen. Vi vill gärna veta hur appen upplevs, om det är roligt att träna med den, och om det hjälper för talet. Läs gärna mer om vad deltagande innebär. Om du vill delta, eller om du har frågor - hör gärna av dig till teflon@ki.se

En del av ett större projekt

Projektet är ett samarbetesprojekt - TEFLON  - med andra nordiska forskare inom psykologi, lingvistik och talteknologi. I Norge och Finland utvecklas en version av appen som forskarna hoppas ska vara till hjälp för barn som lär sig norska och finska som andraspråk. 

Kontakt

Magdalena Pettersson

Forskningsassistent

Dokument

SS
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2023-06-14