Centrum för hörsel- och kommunikations forskning - CHK

Vi är ett virtuellt centrum för att samordna, stärka och utveckla hörsel- och kommunikationsforskning vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Aktuellt