Allvarlig, överarbetad, vårdpersonal sitter och tittar bort.

CEMTE- Challenging Emotions in Medical and Teacher Education

CEMTEs forskning bidrar med kunskap om hur det lärande och den professionsutveckling som sker inom skola och hälso- sjukvård kan stärkas. Vår forskning visar att studenter upplever ett flertal känslomässigt påfrestande situationer under sin utbildning. Vi studerar hur detta påverkar deras lärande samt handledares/mentorers möjligheter att stödja studenterna. Syftet är att få kunskap om studenters socialisering in i yrket och hur utbildningen kan stödja studenterna bättre.

Foto: Getty Images

CEMTE - ett projekt från Karolinska Institutet i samarbete med: