SPETS - Projektgrupp

Projektmedlemmar inom projektet SPETS: Språkstörning – effekt av och tillgång till olika behandlingsformer för barn i förskoleålder.

Profile image

Sofia Strömbergsson

Projektledare och kontaktperson. Leg. Logoped, Bitr. Lektor
Profile image

Sara Burge

Leg. Logoped. Doktorand.

Carmela Miniscalco

Leg. Logoped, Professor. Projektmedarbetare.
Profile image

Anna Eva Hallin

Leg. Logoped, Postdoc. Projektmedarbetare.
Profile image

Anders Sand

Postdoc. Projektmedarbetare
SS
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2023-05-31