SPETS - Projektgrupp

Projektmedlemmar inom projektet SPETS: Språkstörning – effekt av och tillgång till olika behandlingsformer för barn i förskoleålder.

Sofia Strömbergsson

Projektledare och kontaktperson. Leg. Logoped, Bitr. Lektor

Sara Burge

Leg. Logoped. Doktorand.
0739047729

Carmela Miniscalco

Leg. Logoped, Professor. Projektmedarbetare.

Anna Eva Hallin

Leg. Logoped, Postdoc. Projektmedarbetare.

Anders Sand

Postdoc. Projektmedarbetare
SS
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2023-05-31