SPETS - Projektgrupp

Projektmedlemmar inom projektet SPETS: Språkstörning – effekt av och tillgång till olika behandlingsformer för barn i förskoleålder.

Sofia Strömbergsson

Projektledare och kontaktperson. Leg. Logoped, Bitr. Lektor

Sara Burge

Leg. Logoped. Doktorand.
0739047729

Carmela Miniscalco

Leg. Logoped, Professor. Projektmedarbetare.

https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/carmelaminiscalco,

Anna Eva Hallin

Leg. Logoped, Postdoc. Projektmedarbetare.

Anders Sand

Postdoc. Projektmedarbetare