SPETS - för medverkande barn och vårdnadshavare

Förälder och barn, barnet flyger som ett flygplan.
Foto: Getty Images

Under hösten 2024 rekryterar vi nya deltagare till SPETS, på språkförskolor i Stockholm och Göteborg. Parallellt med detta följer vi upp barn som redan medverkar i projektet. Du kan läsa mer om vad det innebär att medverka i SPETS  under "frågor och svar om SPETS-projektet". 

Vi är angelägna om att de frågor vi undersöker i SPETS är sådana som faktiskt har betydelse för barnen själva och deras familjer. Därför har vi upprättat en föräldrareferensgrupp, där föräldrar till barn med språkstörning är välkomna att delta.

 För er som redan medverkar i projektet - STORT TACK för er medverkan! Om du har frågor eller funderingar får du gärna höra av dig till oss.

Frågor och svar om SPETS-projektet

Vi rekryterar barn i förskoleålder, i Stockholms- och Göteborgsområdet. Barnet ska ha språkliga svårigheter och en pågående kontakt med logoped.

SPETS-projektet följer barn under 1-3 år.  Vi vill genom projektet lära oss mer om vilka barn som får behandling hos logoped, vilken behandling barnen får och hur behandling hos logoped hjälper barn med språkliga svårigheter.

Forskningshuvudman för projektet är Karolinska Institutet. En forskningshuvudman är den som tar ansvar för ett forskningsprojekt och ser till att forskningen följer lagar och regler.

Vi vill lära oss mer om vilken behandling barn med språkliga svårigheter får. Vi vill också lära oss mer om vad som påverkar vilka behandlingsformer som logopeder rekommenderar för barn med språkliga svårigheter. För att undersöka effekten av behandling hos logoped vill vi ta del av ditt barns resultat på språkliga test. Vi vill också veta mer om hur du tycker att det fungerar för ditt barn att prata med andra barn och vuxna. Vi vill fråga dig hur ditt barn mår och om din familj påverkas av barnets språkliga svårigheter. 

Studien undersöker ditt barns behandling så som den ser ut idag. Den behandling som ditt barn får kommer alltså inte förändras av att ditt barn deltar i studien. Du som är förälder kommer få svara på en del frågor om ditt barns ålder och kön, om några andra språk pratas i hemmet och om barnet har några andra tillstånd som kan påverka språkutvecklingen. Den information vi frågar om liknar den information logopeder brukar fråga om när man kommer till logoped första gången.

Du kommer att få fylla i frågeformulär vid max fyra tillfällen under 2-3 år. Vid dessa tillfällen kommer du även att få svara på frågor om hur du upplever din egen livskvalitet. Det tar sammanlagt ca 20-30 minuter att fylla i dessa enkäter. För att få veta hur ditt barn fungerar i och utvecklas på förskolan kommer vi vid två tillfällen be att få inhämta information från barnets förskola.

Nej. Ditt barn kommer få samma behandling som vanligt. Därför bedömer vi inte att det innebär några risker för ditt barn att delta i projektet. Att fylla i formulär med frågor om hur du och du barn mår kan upplevas svårt, t.ex. om det är många frågor eller om frågorna upplevs känsliga. Vi frågar om ditt och ditt barns mående för att vi hoppas kunna förbättra vården för barn med språkliga svårigheter och deras föräldrar.

Resultaten från SPETS-projektet kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter och presenteras vid vetenskapliga konferenser. En del av projektets resultat kommer också att läggas upp på projektets hemsida under rubriken nyheter

Det kommer inte gå att identifiera dig eller ditt barn utifrån någon information som läggs upp på hemsidan, eller på annat sätt rapporteras utanför projektet.  

Det är frivilligt att delta i projektet. Om du väljer att själv inte delta eller att inte låta ditt barn delta, och vill avbryta deltagandet behöver du inte berätta varför, och det kommer inte att påverka ditt barns framtida vård eller behandling.

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för projektet. 

SPETS föräldrareferensgrupp

Syftet med föräldrareferensgruppen är för oss i SPETS att försäkra oss om att de frågor vi undersöker i projektet faktiskt har betydelse för barn med språkstörning och deras föräldrar. Vi hoppas också att föräldrareferensgruppen kan ge oss synpunkter på hur vi planerar att genomföra projektet, t ex på vilka frågor vi ställer i föräldraintervjuer.

Föräldrar och vårdnadshavare till barn med språkstörning är välkomna att delta.

Vi planerar digitala möten med föräldrareferensgruppen ungefär en gång i halvåret. Vid dessa möten presenterar vi någon aktuell fråga i SPETS, som deltagarna bjuds in att diskutera, med varandra och med projektansvariga. Inbjudan till möten skickas till föräldrareferensgruppen via mejl.

Du anmäler dig till föräldrareferensgruppen via mail till spets@ki.se.

Ansvariga för studien  

Forskningshuvudman: 

Karolinska Institutet 

Personuppgiftsansvarig: 

dataskyddsombud@ki.se 

Huvudansvarig forskare: 

Sofia Strömbergsson, leg logoped, docent 
Tel. 08-524 889 53 
e-post: sofia.strombergsson@ki.se 

Ansvarig forskare i Göteborg: 

Carmela Miniscalco, leg logoped, professor 
tel. 0703-91 12 60 
e-post: carmela.miniscalco@neuro.gu.se   

Doktorand i projektet: 

Sara Burge, leg logoped, doktorand 
e-post: sara.burge@ki.se  

SS
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-06-10